Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimui gauti paraiškų teikimo procesas

Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo bendra visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 ,,Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programoms akredituoti ir jas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

  • yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR);
  • turi arba turi teisę naudotis NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, būtinas NVŠ programai vykdyti;
  • turi asmenis, turinčius teisę, o laisvieji mokytojai – patys turi teisę pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą teikti švietimo paslaugas pagal NVŠ programas;
  • atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus.

Paraiškų teikimo procesas

Konsultacijas dėl registracijos ŠMIR-e teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė, tel. 6 342 60 090; 8 616 29 436, el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

Elektroninės paraiškos pildomos per el. paslaugų portalą: www.nspr.smm.lt , kurios gali būti:

  • savivaldybės lygmens;
  • nacionalinio lygmens.

(Informacija dėl paraiškos pildymo NVŠ programų teikėjams

(Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjo vadovas)

Elektroninės paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:

  • iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d.
  • iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d.

Užpildžius programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), ir gavus informaciją iš NŠPR tvarkytojo, kad programa įregistruota, būtina užpildyti programos paraišką, kuri yra integruota prie registravimo formos. Ją užpildęs NVŠ teikėjas, turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktos programos turinį.

Savivaldybės lygmens NVŠ programas vertina ir akredituoja ta savivaldybė, kurioje švietimo teikėjas yra registruotas ŠMIR-e. Savivaldybės lygmens NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja visose savivaldybėse.

Nacionalinio lygmens NVŠ programas vertina ir akredituoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC).

NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja neterminuotai.

Detalią informaciją apie NVŠ krepšelį Vilkaviškio rajono savivaldybėje galite rasti: https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/svietimas/neformalusis-vaiku-svietimas/

NVŠ klausimais konsultacijas teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė

Daiva Gvazdaitienė tel. 8 342 60 063; 8 614 15 329; el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top