Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Naujovė baigiamųjų kursų studentams – išankstinės sutartys dėl darbo po studijų

Pedagogikos baigiamųjų kursų ir profesinių studijų studentai gali sudaryti išankstinę įsidarbinimo mokytoju sutartį su savivaldybe ar mokykla. Sutartis pasirašiusiems būsimiems pedagogams valstybė kas mėnesį mokės 506 Eur stipendijas.

Tikslinė stipendija gali būti skiriama tiek valstybės finansuojamose, tiek valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems labiausiai trūkstamų specializacijų studentams,  sudariusiems išankstinę sutartį dėl įsidarbinimo ir įsipareigojusiems baigus studijas dirbti pagal įgytą kvalifikaciją ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį ne mažiau kaip 0,7 etato.

Stipendija gali būti skiriama paskutinio kurso pirmosios pakopos pedagogikos studijų programų studentams, paskutinio kurso pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį bei pedagoginių profesinių studijų studentams.

Stipendija skiriama studijuojantiems tose pedagogikos srityse, kurių mokytojų stygius yra ar netolimoje ateityje bus didesnis. Tai pradinio ugdymo pedagogika, specialioji pedagogika, matematika, lietuvių kalba ir literatūra, fizika, chemija, biologija, technologijos, istorija, geografija.

Sutartį gali inicijuoti ir studentas, ir mokykla ar savivaldybė, ir aukštoji mokykla.

Baigiamųjų kursų studentai, apsisprendę dėl išankstinės įsidarbinimo sutarties sudarymo, gali tiesiogiai kreiptis į savivaldybes ar pasirinktas mokyklas. Mokyklas galima išsirinkti ir iš laisvų darbo vietų pedagogams duomenų bazės paieškos sistemos, filtruodami pagal požymį ,,Tinkamas paskutinių kursų studentams“.

Mokyklos ir savivaldybės savo ruoštu gali kreiptis į pedagogus rengiančias aukštąsias mokyklas, kviesdamos būsimuosius mokytojus kitais mokslo pradėti darbą ir inicijuoti sutartis.

Studentai, sudarę sutartį dėl įsidarbinimo, teikia prašymus gauti tikslinę stipendiją Valstybiniam studijų fondui (VSF). Pateikdami prašymus, jie kartu turi pateikti ir išankstinę sutartį dėl įsidarbinimo.

VSF studentų prašymus šiemet priima dukart: rugsėjo 1–30 d. bei spalio 5–25 d.

VSF yra parengęs pavyzdinę išankstinės sutarties dėl įsidarbinimo formą, kurią gali naudoti savivaldybės ar mokyklos. Ją galima papildyti ir kita aktualia informacija. Išankstinėje sutartyje dėl įsidarbinimo privalo būti savivaldybės ir (ar) mokyklos įsipareigojimas užtikrinti baigusiam studijas mokytojui darbo vietą pagal įgytą specializaciją ne mažiau kaip 0,7 etato ir ne trumpiau kaip 3 metams, o studento – po studijų baigimo dirbti pagal sutartas sąlygas.

Dėl informacijos paskelbimo VSF tinklalapyje prašome kreiptis į  VSF Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Gintarę Kaklauskaitę (tel.: +370 658 30 988, (8 5)  264 7154, el. p. gintare.kaklauskaite@vsf.lt).

Daugiau informacijos skelbiama VSF interneto puslapyje.

Studentų, kurie nori pasirašyti išankstinę sutartį dėl įsidarbinimo, priėmimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. liepos 26 d. Nr. V-1194 įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. Rugsėjo 15 d. Įsakymo Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top