Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Mokslo metus rajono mokyklos baigs nuotoliniu būdu

Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigos karantino metu gana sklandžiai įgyvendino nuotolinį mokymą. Dėkojame mokytojams ir švietimo įstaigų vadovams, kad atlaiko visus nuotolinio mokymo(si) iššūkius karantino metu. Artėjant mokslo metų pabaigai, Savivaldybės mokyklų vadovai tariasi, kaip pabaigti mokslo metus, švelninant karantino reikalavimus.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius siūlo mokykloms iki birželio 1 dienos ugdymo procesą tęsti nuotoliniu būdu, o vėliau pačioms mokykloms, suderinus su Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, spręsti dėl mokslo metų pabaigos datos. Anot A. Monkevičiaus, ugdymo planai nenustato vienos bendros mokslo metų pabaigos datos, tik trukmę, ir mokyklos darbą organizuos skirtingai. Bendrųjų ugdymo planų 9 punktas numato, kad vasaros atostogų pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.

Remdamiesi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. gegužės 11 d. aplinkraščiu Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo organizavimo 2019–2020 mokslo metais“, mokyklų vadovų ir bendruomenių pateiktais pasiūlymais, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai susitarė iki šių mokslo metų pabaigos tęsti nuotolinį mokymą.

Mūsų Savivaldybės mokyklų, pradėjusių šiuos mokslo metus rugsėjo 2 d., 1–4 klasių mokiniai ugdymo procesą baigs birželio 5 d., 5–11 klasių – birželio 19 d., o gimnazijų abiturientai – gegužės 22 d. Nuo birželio 1 d., iškilus būtinybei, nuotolinis mokymas bus derinamas su individualiomis arba grupinėmis konsultacijomis mokykloje, užtikrinant proceso saugumą. Kiekviena mokykla savo ugdymo planą (nuotoliniu būdu) baigs įgyvendinti skirtingu metu, nes per mokslo metus skirtingą dienų skaičių organizavo ugdymo procesą kita forma ir kitose aplinkose. Mokyklos, laikydamosi Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo patvirtintų reikalavimų, sudarys abiturientams, specialiųjų ugdymosi poreikių ar kitiems mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, kuriems būtina papildoma pagalba, galimybę konsultuotis ne tik nuotoliniu, bet įprastiniu kontaktiniu būdu.

Nuo gegužės 18 d. organizuojamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas savivaldybės švietimo įstaigose, vadovaujantis galiojančiais Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytais apribojimais ir rekomendacijomis.

Reikalaujama, kad grupės būtų izoliuotos, vaikai lankytų tą pačią grupę, būtų vengiama skirtingų grupių kontaktų, sudaromos tinkamos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai. Vaikus, kurie serga lėtinėmis ligomis arba gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis, rekomenduojama ir toliau ugdyti namuose. Turi būti užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 laipsnių ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pavyzdžiui, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, negali būti priimami į grupes.

Mokiniams, kurie turi teisę gauti nemokamą maitinimą, nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos turi būti teikiamas nemokamas maitinimas. Šiuo metu visų Savivaldybės mokyklų priešmokyklinių–dvyliktų klasių mokiniai kas dvi savaites gauna sausus davinius. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme nustatytais atvejais nemokamas maitinimas turi būti teikiamas ir mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Alma Finagėjevienė

Pasidalinkite

1 komentaras apie “Mokslo metus rajono mokyklos baigs nuotoliniu būdu”

  1. Prašau padarykite, pabandykite, kad nuo birželio 1 dienos eitume į mokyklas. Per nuotolinį mokslą pusę išmoksti, pusę ne, pvz.: labai striginėja, su slaptažodžiais ir linkų susiradimais nekas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top