Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Mokinių nemokamo maitinimo modelio bandomajame projekte dalyvauja dalis Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2019 m. sausio–vasario mėn. inicijavo apklausą dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pradinukų nemokamo maitinimo mokykloje įteisinimo. Ministerija kreipėsi į Lietuvos miestų (rajonų) savivaldybių administracijas, nevyriausybines organizacijas (asociaciją „Lietuvos tėvų forumas“, asociaciją „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“, Nacionalinį skurdo mažinimo tinklą, NVO vaikams konfederaciją), prašydama apklausti kuo daugiau mokinių, jų tėvų, mokyklų administracijų atstovų, kitų visuomenės narių, kuriems rūpi vaikų maitinimo klausimai ugdymo įstaigose, ir pateikti apibendrintą nuomonę.

Ministerijos duomenimis, atlikus apklausos rezultatų analizę, išryškėjo, kad apie 72 proc. savivaldybių apklausoje dalyvavusių respondentų teigiamai vertino visuotinio mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas, nemokamo maitinimo įteisinimą. Įvertinus apklausoje dalyvavusių respondentų pritarimo argumentus, numatomas rizikas (pvz., maisto švaistymą), mokyklų pasirengimą organizuoti visuotinį mokinių maitinimą, papildomų lėšų poreikį ir finansines galimybes, numatyta visuotinį nemokamą maitinimą mokyklose įgyvendinti etapais:

1. nuo 2020 m. sausio 1 d. įgyvendinti bandomąjį projektą – nemokamą maitinimą (pietus) skirti mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukams) savivaldybių pasirinktose bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose mokinių maitinimas organizuojamas taikant pažangias maitinimo formas, pvz., savitarnos (švediško stalo) modelį ir pan., vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu;

2. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. – nemokamą maitinimą (pietus) skirti visiems mokiniams, besimokantiems bendrojo ugdymo mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukams) ir pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (pirmokams).

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius patvirtino Vilkaviškio r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, kurios nuo 2020 metų sausio 1 d. dalyvaus bandomajame projekte ir priešmokyklinio amžiaus mokinių maitinimą organizuos pažangia maitinimo forma, sąrašą: Vilkaviškio r. Alvito mokykla-daugiafunkcis centras, Vilkaviškio r. Gižų mokykla-daugiafunkcis centras, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija, Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras, Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dalyvavimas bandomajame projekte – nemokamas priešmokyklinukų maitinimas nuo 2020 m. sausio 1 d. – savanoriškas. Jame galėjo dalyvauti tos Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, kurios turi sąlygas ir gali organizuoti priešmokyklinukų maitinimą pažangia maitinimo forma taikant savitarnos (pilno ar dalinio švediško stalo) principą.

(parengta pagal SADM informaciją)

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top