Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Mokinių dailės olimpiada „Eni beni diki daki – aš einu ieškoti“

Vasario 28 dieną Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre vyko savivaldybės etapo dailės olimpiada 8–12 klasių mokiniams „Eni beni diki daki – aš einu ieškoti“.

Olimpiados tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo kultūrą bei saviraišką, rasti itin gabius vaikus ir juos ugdyti, vykdyti sistemingą Lietuvos mokinių kultūrinę edukaciją, padedančią įgyti vizualinio komunikavimo įgūdžių, meninių ir kultūrinių kompetencijų.

2023 metų olimpiados tema – „Eni beni diki daki – aš einu ieškoti“.

Šiemet olimpiadoje dalyvavo net 15 jaunųjų kūrėjų.

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnaziją atstovavo 5 mokiniai (mokytoja Dalia Viliušienė), Vilkaviškio ,,Aušros gimnaziją – 5 mokiniai (mokytojos Reda Viktažentienė ir Jurgita Rutkauskienė), Pilviškių ,,Santakos“ gimnaziją – 2 mokiniai (mokytoja Alma Urbonienė), Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro dailės studiją – 2 mokiniai (mokytoja Stasė Zelinauskaitė) ir Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro Gižų skyrių – 1 mokinys (mokytoja Virginija Armanavičienė).

Kiekvienas dalyvis olimpiadai pristatė po vieną savo kūrinį ir aprašą, kuriame atskleidė kūrybinį procesą ir savo kūrybinę veiklą.

Olimpiados dieną, per skirtas 3 valandas, dalyviai sukūrė dar po vieną kūrinį, kurį pristatė vertinimo komisijai.

Vertinimo komisijos nariai – Virginija Armanavičienė, Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų mokytoja (komisijos pirmininkė); Audronė Gurinskienė, Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro Alvito skyriaus dailės mokytoja; Jolanta Janulaitytė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos dailės mokytoja; Dalia Lapaitienė, Vilkaviškio r. Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos dailės mokytoja bei Mindaugas Janulaitis, Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos dailės mokytojas – vertino dalyvių kūrybinės veiklos aplanką: kūrybinių ieškojimų ir veiklos originalumą, meninių raiškų įvairovę, aplanko struktūrą ir estetiką, o taip pat kūrybinės užduoties atlikimą: idėjos originalumą, meninės ir techninės raiškos priemonių valdymą.

Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad I-ąją vietą užėmė Viltė Rimšaitė, II-oji vieta atiteko Vainiui Onusaičiui, III-osios vietos laimėtojas – Tomas Josiukas.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gvazdaitienė, Skyriaus vedėjos vardu, laimėtojams įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles.

Taip pat padėkojo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorei Elenai Savickienei ir dailės ir technologijų mokytojų metodinio ratelio pirmininkei Vaidai Plaušinienei už olimpiados organizavimą ir jaukią aplinką olimpiados dalyviams.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top