Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegija su Aplinkos ministerijos atstovais aptarė planuojamas investicijas regione 2021–2030 m. laikotarpiu

2021 m. lapkričio 11 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegija nuotolinio posėdžio metu aptarė regionui svarbius klausimus. Aplinkos ministerijos atstovai pristatė planuojamas savo kompetencijos srities 2021–2030 metų priemones. Aplinkos ministerijos priemonėms naujuoju finansavimo laikotarpiu numatyta 833,7 mln. Eur lėšų, iš jų regionams apie 230,2 mln. Eur. Skyrus šias lėšas regionams planuojama spręsti lietaus nuotekų ir geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros plėtros ir modernizavimo problemas, skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą. Buvo akcentuota, kad lietaus nuotekų infrastruktūros plėtra ir modernizavimas numatomas tik per 10 000 gyventojų turinčiuose miestuose, kurie per 5 pastaruosius metus susidūrė su užtvindymo atvejais dėl lietų. Investicijų geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros plėtrai naujuoju finansavimo laikotarpiu gali tikėtis tik tos įmonės, kurios sutiks jungtis siekiant efektyvesnio valdymo.

Regione planuojant ES 2021–2030 metų investicijas kolegija pritarė naujojo laikotarpio rengiamame Marijampolės regiono plėtros 2021–2030 metų plane išskirtoms problemoms: nepakankamai viešųjų paslaugų kokybei, menkam regiono investiciniam patrauklumui ir iššūkiams dėl klimato kaitos. Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad atlikus regiono socialinių ir ekonominių rodiklių analizę, nustatytos pagrindinės problemas lemiančios priežastys bei parengtas silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių aprašas. Nustatytos problemos ir priežastys bus pagrindas formuojant Marijampolės regiono plėtros tikslus ir uždavinius. Tolesni plano rengimo proceso žingsniai – diskusijos dėl galimų funkcinių zonų nustatymo, galimų regiono plėtros tikslų ir uždavinių remsis Marijampolės regiono esamos situacijos analizės rezultatais ir išskirtomis Marijampolės regiono plėtos problemomis bei jų priežastimis. Esant reikalui šis problemų ar priežasčių sąrašas galės būti koreguojamas, jų aprašai tobulinami.

Kolegija posėdžio metu išrinko atstovę į Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą. Kolegijos patariamoji partnerių grupė į šią poziciją buvo pasiūliusi 2 kandidates: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktoriaus pavaduotoją Daną Liukinevičienę ir Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorę Jurgitą Mitrulevičienę. Kolegija pritarė Jurgitos Mitrulevičienės kandidatūrai. Sutikusi eiti šias pareigas Jurgita Mitrulevičienė akcentavo, kad matanti prasmę dalyvauti Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos veikloje, nes tai bus naudinga rengiant Marijampolės regiono plėtros 2021–2030 metų planą ir sprendžiant darbo rinkos poreikius atitinkančios darbo jėgos rengimo bei kitas aktualias problemas.

Kolegija savo sprendimu pakeitė Marijampolės regiono plėtros 2014–2020 metų planą sudarydama galimybę pretenduoti į papildomas lėšas, kurios būtų investuojamos į viešųjų erdvių Virbalio miestelyje tvarkymą, jas pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams.

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos informacija

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top