Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Lietuvos gyventojų trėmimų pradžios paminėjimas

Birželio 14-ąją Lietuva mini Gedulo ir vilties dieną. Tai tamsiausias mūsų istorijos tarpsnis. 1941 m. prasidėję masiniai trėmimai palietė beveik kiekvieną šeimą. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, 1940–1953 m. iš mūsų šalies buvo ištremta 131 600 žmonių.

Šiandien Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje vyko Vilkaviškio krašto tremtinių pavardžių skaitymas. Minėjime, skirtame ištremtųjų atminimo pagerbimui, dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjas Joris Juškaukas, seniūnai, tremtiniai, tremtinių šeimų nariai ir kiti garbūs svečiai.

„Savivaldybės mero vardu norėčiau padėkoti visiems čia susirinkusiems pagerbti prieš daugelį metų mūsų tautą užklupusios baisios neteisybės, atminti prarastas nekaltas gyvybes, į šipulius dužusias žmonių svajones. Šiandien galime tik įsivaizduoti, kokia būtų dabarties Lietuva ir tuo pačiu Vilkaviškio kraštas, jeigu nebūtume praradę tiek šviesuolių. Skaudus istorinis tarpsnis ir tremtiniai, ištvėrę baisius sunkumus, yra pats tikriausias pavyzdys jaunimui – vienybės, tvirtybės, pilietiškumo. Tai pavyzdys visoms ateities kartoms. Ši diena yra ne tik gedulo, bet ir vilties diena. Vilties, kuri sujungia praeitį su dabartimi bei tikėjimo, kad tokie sunkumai niekada nepasikartos. Nuoširdžiai visiems linkiu prisiminti, kokia mūsų laisvė yra neįkainojama“ – tardamas žodį sakė J. Juškauskas.

Minėjime savo mintimis bei prisiminimais dalijosi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilkaviškio skyriaus vadovė Regina Neiberkienė, Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Dalytė Šileikienė, Savivaldybės tarybos narys Antanas Žilinskas bei kiti.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top