Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kybartuose vyko projekto „Romų platforma – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ susitikimas

Birželio 15 d. Vilkaviškio rajono Kybartų „Saulės“ progimnazijoje įvyko tarpinstitucinis susirinkimas, kuriame aptartas įgyvendinamas projektas „Romų platforma – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ (IV dalis). Jame dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovai, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė, Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė.

Susitikimą organizavo projekto tarpininkė Kybartuose Birutė Rusevičienė. Nuo 2015 m. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendina Europos Komisijos lėšomis finansuojamą projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“, skirtą skatinti romų bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimą bei užtikrinti savitarpio dialogą, sprendžiant romų tautinei mažumai aktualius klausimus socialinės įtraukties, švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros ir kitose srityse. Projekte dalyvaujančiose savivaldybėse veikia apmokyti romų atstovai-tarpininkai tarp vietinių romų bendruomenių ir savivaldybių institucijų. Marijampolės apskrityje romų tarpininkės veiklą vykdo minėta B. Rusevičienė. Ji tarpininkauja Kybartuose, padeda romų bendruomenei bendrauti su viešojo administravimo institucijų atstovais, padeda vykdyti švietimo ir prevencijos programas bei užtikrina romų moksleivių lankomumą rajono švietimo įstaigose.

Renginyje dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovai: meras Algirdas Neiberka, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Kybartų seniūnas Romas Šunokas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, to skyriaus specialistė Ingrida Meseckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rita Viktoravičienė, „Saulės“ progimnazijos direktorius Vytautas Judickas ir direktoriaus pavaduotojas Gintaras Vencius, „Rasos“ mokyklos direktorė Lilija Žilinskienė. Susitikime taip pat dalyvavo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro, policijos, valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovai.

Susitikimo metu buvo aptarti su romų integracija susiję klausimai – padėtis savivaldybėje, iššūkiai COVID-19 pandemijos akivaizdoje, nuotolinis mokymasis, nedarbas, lietuvių kalbos mokymosi galimybės romams.

Savivaldybės meras A. Neiberka pristatė Vilkaviškio rajono aktualijas, aptarė bendras problemas, Administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Riklienė paaiškino socialinio būsto skyrimo ir pagerinimo tvarkas, Kybartų seniūnas pasakojo su kokiomis problemomis tenka susidurti Kybartuose, kaip jos sprendžiamos.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rita Viktoravičienė supažindino su romų vaikų įsitraukimo į ugdymo procesą ir pasitraukimo iš jo atlikta analize. Vilkaviškio rajono savivaldybėje gyvena 194 romai, kurie deklaravę gyvenamąją vietą. 71 – vaikai 8–18 m., 41 – jaunimas  19–30 m., 82 – 31–89 m. suaugę asmenys. Dalis romų vaikų nebaigia mokyklos, neįgyja pagrindinio išsilavinimo. 2021 m. duomenimis, į ugdymo procesą įsitraukia tik 44 proc. romų vaikų. Pagrindinės to priežastys – romai neturi tėvystės įgūdžių, silpni socialiniai įgūdžiai, silpnas pasitikėjimas ugdymo įstaigomis, kalbos barjeras / dvikalbystė, tėvų negebėjimas padėti vaikams ruošti namų darbus.

Savivaldybės vadovai kalbėjo, kad stengiamasi romų tautybės žmones integruoti į visuomenę, tačiau tam reikia abipusio noro ir pastangų. Susitikimo metu išsakytas siūlymas ieškoti autoritetą romų tarpe turinčio asmens, kuris būtų tarpininkas ir pagalbininkas sprendžiant problemas.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top