Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kybartuose pagerbtas kunigas altarista Vaclovas Stakėnas

Gegužės 24-ąją, Viešpaties žengimo į dangų dieną (Šeštines), Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos altarista Vaclovas Stakėnas šventė kunigystės 50-metį.

Bažnyčioje 12 val. šv. Mišiose buvo meldžiamasi už jubiliatą, dėkojant Aukščiausiajam už kunigo kilnią , ilgametę tarnystę Dievui ir žmonėms bei už pašaukimus, kad Bažnyčiai nepritrūktų uolių dvasininkų.

Nuo ryto niūriai dunksojęs ir priešpietę švelniu pavasariniu lietučiu laistęsis dangus tartum liudijo, kad Jubiliato kelio patirčių  dulkes ir negandas nuplauna laikas bei Dievo vedimas ir žmonių gerumas. Nors karantino sąlygos pakoregavo iš anksčiau numatytos šventės planą, tačiau maldai susirinko nemažai įvairaus amžiaus tikinčiųjų. Kaukės ant kunigų, patarnautojų ir dalyvaujančių žmonių veidų neužslėpė iš širdžių sklindančio  maldos ir meilės tikrumo.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Vaidotas Labašauskas ir altarista kun. Vaclovas Stakėnas. Klebonas pamoksle dėkojo kun. Vaclovui už pagalbą ir tarnystę parapijoje, kvietė pagerbti Jubiliatą vertingiausia dovana – malda.

Po šv. Komunijos nenusakomu didingumu ir jauduliu suskambo giesmė „Viešpats pakrantėj stovėjo“, kurią vedė abu parapijos chorai – sumos ir jaunimo, įsijungiant visai bažnyčiai. Po to rankų ištiesimu Jubiliatą palaimino klebonas, o Jubiliatas suteikė palaiminimą besimeldžiantiems. Jie gavo po paveikslėlį Vaclovo Stakėno 50-ties  metų kunigystės jubiliejui prisiminti.

Po šv. Mišių pažiro Jubiliatui nuoširdžiausi sveikinimai su gražiausiomis gėlių puokštėmis ir juos lydintys plojimai. Sveikino V. Stakėnui klebonaujant Kybartų bažnyčioje suburtas jaunimas (jie atminčiai nufilmavo visą šventę), dabartinis jaunimas, choristai, skautai, pavieniai žmonės. Taip pat kunigą V. Stakėną pasveikino atvykęs Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka su žmona Aušra. Meras pasidžiaugė išpuoselėta, tvarkinga, jaukia Kybartų bažnyčia, kuria pastarąjį dešimtmetį rūpinasi klebonas kun. Vaidotas Labašauskas. Akcentavo, kad vienas svarbiausių klebono pagalbininkų dvasiniame gyvenime yra altarista kun. Vaclovas. Jubiliatas savo laiku tarnaudamas kaip klebonas Kybartų parapijoje įnešė daug dvasingumo ir jaukumo. „Kiek mes žmogiškuose santykiuose įdedame meilės, tiek jos ir sugrįžta. Sveikatos, ir toliau būkite toks pat energingas ir žmonių mylimas“, – linkėjo Meras.

Prieš šią dieną Vilkaviškio rajono laikraštyje „Santaka“ parengtame straipsnyje Vilkaviškio vyskupai ordinaras Rimantas Norvila ir emeritas Juozas Žemaitis MIC dėkojo kunigui V. Stakėnui už tarnystę bei linkėjo išlaikyti vidinį giedrumą bei ramybę, uoliai skleisti tikėjimo šviesą, „to nesumeluoto tikro radikalumo už tikėjimą, žmogų, pasirinktus idealus, kuris šiandien nelyginant druska reikalingas neretai patogiam ir prėskam gyvenimo būdui.“

Savo padėkos žodyje Jubiliatas pirmiausia dėkojo Dievui už jam brangią kunigystės dovaną ir visiems susirinkusiems, kartu besimeldusiems, už sveikinimus ir linkėjimus. Prisipažino, kad prieš 50 metų Kauno bazilikoje gavęs kunigystės šventimus verkė iš džiaugsmo. „Dirbau, kiek protas nešė ir širdis diktavo. O jeigu savo tarnystėje pristigau meilės jums, mieli parapijiečiai, gal ką ir įskaudinau, per tiek metų, tai nuoširdžiai atsiprašau. Dėkoju visiems, kurie būna arčiausiai su manimi, ypač klebonui kunigui Vaidotui. Visada jaučiau ir jaučiu jūsų palaikymą, didžią pagarbą ir meilę, todėl jaučiuosi laimingas,“ – sakė kun. Vaclovas Stakėnas.

Birutė Nenėnienė

Nuotraukos autorės.

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top