Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kvietimas teikti paraiškas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų sveikatos srityje finansavimo konkursui

Kviečiame teikti paraiškas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų sveikatos srityje finansavimo konkursui. Konkurso nuostatai patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. B-ĮV-346 „Dėl Sveikatos apsaugos srities projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (2021 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. B-ĮV-463 redakcija).

Reikalavimai projektams.  Finansuojami 2021 m. vykdomi projektai sveikatos srityje. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. gruodžio 1 d. Projekto veikla turi būti orientuota į Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojus.

Projektų finansavimo prioritetinės kryptys, nustatytos Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. B-TS-725 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“:

 1. Priklausomybių prevencija. Krypties temos:

1.1. alkoholio prevencija;

1.2. tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencija;

1.3. priklausomybių nuo mobiliojo telefono, kompiuterio ir kitų technologijų prevencija;

1.4. priklausomybių nuo azartinių lošimų prevencija.

 1. Šeimos instituto stiprinimas.
 2. Fizinio aktyvumo skatinimas.
 3. Lėtinių neinfekcinių ligų bei nutukimo prevencija. Krypties temos:

4.1. sveikatai palankios mitybos;

4.2. širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto (II tipo).

 1. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas. Krypties temos:

5.1. jaunimo lytinis švietimas;

5.2. vaikų akių ligų prevencija;

5.3. higienos įgūdžių ugdymas.

 1. Užkrečiamųjų ligų profilaktika. Krypties temos:

6.1. mokslu pagrįstos informacijos gyventojams teikimas ir sklaida vakcinacijos tema, erkių platinamų ligų profilaktika ir vakcinacija nuo užkrečiamųjų ligų;

6.2. tuberkuliozės prevencija.

 1. Traumatizmo ir išorinių mirties priežasčių prevencija. Krypties temos:

7.1. nelaimingų atsitikimų darbe prevencija;

7.2. skendimų prevencija.

 1. Onkologinių ligų prevencija ir reabilitacija.

Paraiškų teikimo tvarka.  Projekto paraiška rengiama užpildant projekto paraiškos formą, patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. B-ĮV-346 „Dėl Sveikatos apsaugos srities projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (2021 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. B-ĮV-463 redakcija). Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos. Vienas pareiškėjas gali pateikti 1 (vieną) paraišką.

Kartu su projekto paraiška pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Programos projekto teikėjo registravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopija;
 2. Programos projekto teikėjo Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimo apie paramos gavėjo statuso suteikimą kopija;
 3. Programos projekto vadovo gyvenimo aprašymas (CV);
 4. Rekomendacijos;
 5. Bendradarbiavimo su Programos projekto partneriu (-iais) (jei bus bendradarbiaujama) sutarties kopija.

Galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2021 m. gegužės 14 d. 15.45 val. Po nustatyto termino pateiktos projektų paraiškos nevertinamos.
Projekto paraiška gali būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio, organizacijos ar jos įgalioto asmens Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje arba elektroniniu paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė) Laura Nešukaitienė, tel. +370 611 37 177, el. p. laura.nesukaitiene@vilkaviskis.lt.

PRIDEDAMA:

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top