Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kvietimas teikti paraiškas SVV subjektams

Kviečiame SVV subjektus teikti paraiškas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programą

Vilkaviškio rajono savivaldybė nuo kovo 23 d. iki balandžio 22 d. 12.00 val. kviečia teikti paraiškas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programą. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžete SVV subjektų finansavimo programai skirta: 30 000,00 Eur.

Konkursas skelbiamas pagal šias finansavimo formas:

 • Įrangos (naujos ir / ar naudotos) įsigijimo dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja (papildoma) darbo vieta, įdarbinant darbuotoją (-us) pagal darbo sutartį (-is);
 • Įrangos (naujos ir / ar naudotos) įsigijimo dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja darbo vieta sau, vykdant veiklą pagal individualią veiklą su pažyma;
 • SVV subjekto įgyvendinamo projekto dalinis finansavimas;
 • Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia.

Įrangos (naujos ir / ar naudotos) įsigijimo dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja (papildoma) darbo vieta, įdarbinant darbuotoją (-us) pagal darbo sutartį (-is)

 1. Gali kreiptis SVV subjektai, kurie ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos sukurdami bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbinę darbuotoją pilnu etatu, patyrė išlaidas:
 •  vienai įkurtai naujai darbo vietai gali būti skiriama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 2 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei SVV subjektas yra PVM mokėtojas) dalinė kompensacija (išlaikant įkurtą darbo vietą ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius metus;

–     dviem įkurtoms darbo vietoms SVV subjektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 3 500,00 Eur (išskyrus PVM, jei SVV subjektas yra PVM mokėtojas) dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius metus;

 • trims ir daugiau įkurtoms darbo vietoms SVV subjektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 5 000,00 Eur dalinė kompensacija  (išskyrus PVM, jei SVV subjektas yra PVM mokėtojas) (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius metus.
 1. Darbo priemonių (naujų ir / ar naudotų) išlaidos, susijusios su darbo vietos sąlygų pagerinimu, nėra kompensuojamos.
 2. Pagal šią priemonę įranga turi būti susijusi su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir / ar gaminti prekes, gaminius ar produkciją ir kt.
 1. Išlaidos gali būti finansuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių.
 1. Su įdarbintu darbuotoju (-ais) turi būti sudaryta (-os) neterminuota (-os) darbo sutartis (-ys).
 2. Naujai įdarbintas darbuotojas (-ai) turi būti Savivaldybės gyventojas (-ai).
 3. Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

Įrangos (naujos ir / ar naudotos) įsigijimo dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja darbo vieta sau, vykdant veiklą pagal individualią veiklą su pažyma

 1. Gali kreiptis nauji SVV subjektai, vykdantys veiklą pagal individualią veiklą su pažyma ir susikūrę darbo vietą sau.
 2. Gali būti skiriama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 2 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei SVV subjektas yra PVM mokėtojas) dalinė kompensacija (išlaikant įkurtą darbo vietą ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius metus.
 3. Darbo priemonių (naujų ir / ar naudotų) išlaidos, susijusios su darbo vietos sąlygų pagerinimu, nėra kompensuojamos.
 4. Pagal šią priemonę įranga turi būti susijusi su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir / ar gaminti prekes, gaminius ar produkciją ir kt.
 5. Išlaidos gali būti finansuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių.
 6. Įsteigta darbo vieta turi būti tiesiogiai susijusi su individualios veiklos vykdymo pažymoje nurodytos ekonominės veiklos vykdymu.
 7. Darbo vieta laikoma įsteigta sau tuo atveju, jei savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per ataskaitinius metus yra ne mažesnis negu 12 (dvylika) minimalių mėnesinių algų nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
 8. Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas naujam SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

SVV subjekto įgyvendinamo projekto dalinis finansavimas

 1. Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas – nuo 1 000,00 Eur iki 5 000,00 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. nuo SVV subjekto nuosavų lėšų (įnašo) sumos projekto įgyvendinimui.
 2. Įgyvendinami projektai turi būti skirti SVV subjekto plėtrai (reikalingos įrangos įsigijimui, patalpų nuomai ir / ar pritaikymui ūkinei komercinei veiklai bei kitoms tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusioms veikloms).
 3. Finansavimas skiriamas projektams, kurių įgyvendinimo metu sukuriamos darbo vietos.
 4. Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui pagal projekto finansavimo (paramos) sutartį, pasirašytą ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos.

Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia

 1. Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje dalinis išlaidų kompensavimas (pandusų įrengimas, mobilių pandusų įsigijimas ir pan.) – išlaidų padengimas iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei SVV subjektas yra PVM mokėtojas).
 2. Išlaidos gali būti finansuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių.
 3. Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

Paraiškos su priedais turi būti pateikiamos Investicijų ir strateginio planavimo skyriui, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis 230 kab. II aukštas, el. paštu: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt, audrone.razinskiene@vilkaviskis.lt. Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos elektroniniu parašu. Jei dokumentai bus pateikiami siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Teisės aktai

Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Informaciją ir konsultacijas teikia: Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, tel. 8 342 60199,  8 616 03059, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Ražinskienė, tel. 8 342 60 029, el. paštas: audrone.razinskiene@vilkaviskis.lt.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top