Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kvietimas teikti paraiškas EEE finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ paramai gauti

Paskelbtas pirmasis 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ atviras kvietimas „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“.

Paraiškų priėmimo terminas – iki 2020 m. gegužės 26 d. 16 val.

Kvietimo teikti paraiškas metu Programos operatorius siekia atrinkti projektus, kurie geriausiai prisidės prie pirmojo Kultūros Programos rezultato siekimo.

Bendrasis Programos tikslas yra socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą. Norint sumažinti socialinę atskirtį ir diskriminaciją, Programa siekia panaikinti esamą teritorinę nelygybę Lietuvoje aukštos kokybės kultūros produktų ir paslaugų prieinamumo prasme.

Konkretus pirmojo Programos rezultato tikslas yra gerinti kultūrinės, meninės ir kūrybinės veiklos prieinamumą, skatinant auditorijos plėtrą regioniniu ir vietos lygmeniu (1 produktas) bei vietos bendruomenių įgalinimą per kultūrines veiklas (2 produktas).

Tam, kad būtų pasiekti šie rezultatai, Programa siekiama skatinti kultūrinės produkcijos ir paslaugų mobilumą, kuris:

  • užtikrins produkcijos ir paslaugų prieinamumą Lietuvos kaimo bei periferinėse teritorijose, įskaitant teritorijas, kuriose yra didelis tautinių mažumų tankis;
  • pagerins galimybes visiems gyventojams, ypač vaikams ir jaunimui, gauti aukštos kokybės meno ir kultūros paslaugas, orientuotas į kultūrinį švietimą (t. y. per  įtraukias veiklas su auditorija, skirtas ugdyti dalyvių kultūrines kompetencijas).

Siekiant užtikrinti glaudesnius dvišalius Lietuvos ir valstybių donorių ryšius, šiuo kvietimu remiami projektai turi būti parengti ir įgyvendinami su partneriais iš Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos.

Tinkami pareiškėjai yra viešieji ir privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės, nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje.
Pagrindinė pareiškėjo arba jo Lietuvos partnerių veikla privalo būti vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška Europa“.

Plačiau apie kvietimą teikti paraiškas

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top