Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame teikti siūlymus rengiamam 2023 metų socialinių paslaugų planui

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius rengia Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų planą. Kviečiame Savivaldybės gyventojus bei socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas bei kitas organizacijas) teikti siūlymus rengiamam 2023 metų socialinių paslaugų planui.

Organizacijas ir įstaigas, kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams, prašome pateikti duomenis apie 2023 metais numatomas teikti socialines paslaugas, nurodant:

  • bendrą informaciją apie įstaigą (organizaciją) (kada įkurta, narių skaičius, rekvizitai ir pan.);
  • teikiamų 2022 m. ir / ar 2023 m. numatomų teikti socialinių paslaugų rūšis pagal Socialinių paslaugų katalogą;
  • tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes, paslaugų gavėjų (išskiriant vietų ir  maksimalų lankytojų skaičių per dieną) ir darbuotojų skaičių  (detalizuojant socialinių darbuotojų ir darbuotojų padėjėjų skaičių);
  • trumpą numatomos veiklos aprašymą ir finansavimo šaltinius;
  • laukiamus rezultatus.

Pasiūlymus  prašome siųsti iki š. m. gruodžio 5 d. el. paštu raimonda.skripkiuniene@vilkaviskis.lt.

PRIDEDAMA:

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų planas

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top