Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame teikti prašymus dalyvauti atrankoje dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas išdavimo

Kviečiame teikti prašymus dalyvauti atrankose dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas išdavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose [1], esančiose:

Vilkaviškio miesto seniūnijoje:

Kybartų seniūnijoje:

Prekybos ir paslaugų teikimo viešojoje vietoje būdai: prekyba lauko kavinėse specialiai įrengtose vietose; nuomos (dviračių, riedučių, elektromobilių ir pan.), buities (fotografavimo, piešimo, svėrimo ir pan.), nesudėtingų atrakcionų, kilnojamo transporto ir kt. paslaugos; prekyba iš kioskų.

Prašymai ir kiti reikalingi dokumentai, išvardyti Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, atrankos aprašo [2] 8 punkte

Vilkaviškio miesto seniūnijoje priimami nuo 2023 m. balandžio 3 d. iki 2023 m. balandžio 17 d. nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 16 val. S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, 229 arba 228 kab.,

Kybartų seniūnijoje prašymai priimami nuo 2023 m. balandžio 4 d. iki 2023 m. balandžio 18 d. nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 16 val.

Atrankos į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nustatytas viešąsias vietas vyks:

Vilkaviškio miesto seniūnijos 2023 m. balandžio 18 d.  14 val. (S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje 313 kab.)

Kybartų seniūnijos 2023 m. balandžio 19 d. 14 val. (S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje 313 kab.).

Dokumentai registravimui turi būti galutinai parengti, dokumentų pateikimo metu konsultacijos nebus teikiamos.

Dalyvio mokestis (50 procentų vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą dydis [3], sumokamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą: Nr. LT03 4010 0401 0039 7559 „Luminor bank“ AS Lietuvos skyriuje , banko kodas – 40100, gavėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas – 188774441, mokėjimo paskirtyje (įmokos pavadinime) nurodoma „Dalyvio mokestis“.

Asmenys, dalyvaujantys Atrankoje privalo būti susipažinę su Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašu [4],  Savivaldybės tarybos patvirtintomis Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis [5].

Papildomą informaciją teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyrius tel. (8 342) 60 076, el. p. mileta.inkratiene@vilkaviskis.lt;

 

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7201c6c063cc11eca9ac839120d251c4

[2] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5efb92d0eb8311eaa12ad7c04a383ca0

[3] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/832f775041de11e6a8ae9e1795984391/asr

[4] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00f25dd0fa0e11e8a969c20aa4d38bd4

[5] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7326b6e0b1c911e88f64a5ecc703f89b

 

 

 

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top