Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame teikti paraiškas Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkursui

Konkurso tikslas – atrinkti programas, skirtas vaikų vasaros užimtumui vasaros atostogų metu, tenkinti pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius bei skirti dalinį finansavimą iš Savivaldybės biudžeto.

Konkursui Programos paraišką gali teikti asociacijos, laisvieji mokytojai, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai asmenys ir Savivaldybės teritorijoje veikiančios biudžetinės įstaigos, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta, kad įstaiga turi teisę vykdyti švietimo veiklą, t. y. vaikų poilsio stovyklų veiklą arba neformalaus vaikų švietimo veiklą.

Programos veikloms įgyvendinti dalinį finansavimą iš Savivaldybės biudžeto gali gauti tik Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Programos paraišką konkursui galima teikti:

  • popierine forma (su parašais) įdėta į užklijuotą ir įstaigos spaudu antspauduotą voką. Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas; prie voko pateiktas lydraštis, kuris registruojamas Administracijoje (304 kab.).
  • paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt (pdf formatu su lydraščiu) arba pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

Paraiškos priimamos iki 2022 m. balandžio 25 d. 17 val.

Papildoma informacija teikiama tel. 8 614 15 329, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt.

PRIDEDAMA:

Sprendimas dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir dalinio finansavimo iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas

Programos paraiška

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top