Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame teikti paraiškas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų sveikatos srityje finansavimo konkursui

Kviečiame teikti paraiškas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų sveikatos srityje finansavimo konkursui. Konkurso nuostatai patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. B-ĮV-346 „Dėl Sveikatos apsaugos srities projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (2021 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. B-ĮV-463 redakcija).

Reikalavimai projektams.  Finansuojami 2023 m. vykdomi projektai sveikatos srityje. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 1 d. Projekto veikla turi būti orientuota į Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojus.

Projektų finansavimo prioritetinės kryptys, nustatytos Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 31 d. sprendimu Nr.  B-TS-1297 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“:

2023 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų sveikatos srityje finansavimo prioritetinės kryptys:

  1. Psichikos sveikatos stiprinimas. Krypties temos:

1.1. nuotolinė pagalba telefonu ir internetu;

1.2. pagalba elgesio, raidos ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams ir šeimoms;

1.3. patyčių, smurto ir savižudybių prevencija;

1.4. valgymo sutrikimų prevencija;

1.5. psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba šeimoms susilaukusioms naujagimio (pogimdyvinė depresija), neišnešioto naujagimio, naujagimio su negalia;

1.6. psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba besiskiriančioms, skyrybas išgyvenančioms šeimoms ir juose augantiems vaikams;

1.7. suaugusiųjų psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sveikatos raštingumo didinimas.

  1. Priklausomybių prevencija. Krypties temos:

2.1. alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencija;

2.2. vaikų ir jaunimo priklausomybių nuo ekranų naudojimosi trukmės, turinio ir poveikio sveikatai prevencija;

2.3. priklausomybių nuo azartinių lošimų prevencija.

  1. Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija. Krypties temos:

3.1. onkologinių susirgimų prevencija ir sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;

3.2. širdies ir kraujagyslių ligų, nervų sistemos ligų prevencija ir sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas.

3.3. alerginių susirgimų prevencija;

3.4. gliukozės apykaitos sutrikimų ir cukrinio diabeto prevencija;

  1. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas. Krypties temos:

4.1. vaikų ir jaunimo nutukimo prevencija;

4.2. higienos įgūdžių ugdymas ir burnos ertmės organų ligų profilaktika;

4.3. vaikų ir jaunimo lytinis švietimas (higiena, smurtas, lytiškai plintančių infekcijų prevencija);

4.4. vaikų akių ligų prevencija;

4.5. vaikų bendravimas ir socialinis atsparumas – sveikatos gerinimui.

  1. Užkrečiamųjų ligų profilaktika. Krypties temos:

5.1. ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktika;

5.2. per orą plintančių užkrečiamųjų ligų profilaktika;

5.3. mokslu pagrįstų rekomendacijų apie skiepų naudą ir galimas rizikas teikimas įvairaus amžiaus gyventojams, siekiant didinti skiepijimo apimtis.

  1. Traumatizmo ir išorinių mirties priežasčių prevencija.

Paraiškų teikimo tvarka.  Projekto paraiška rengiama užpildant projekto paraiškos formą, patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. B-ĮV-346 „Dėl Sveikatos apsaugos srities projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (2021 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. B-ĮV-463 redakcija). Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba ir pateikta su lydraščiu. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos. Vienas pareiškėjas gali pateikti 1 (vieną) paraišką.

Kartu su projekto paraiška pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:

Programos projekto teikėjo registravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopija;

Programos projekto teikėjo Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimo apie paramos gavėjo statuso suteikimą kopija;

Programos projekto vadovo gyvenimo aprašymas (CV);

Rekomendacijos;

Bendradarbiavimo su Programos projekto partneriu (-iais) (jei bus bendradarbiaujama) sutarties kopija.

Galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2023 m. balandžio 19 d. 17 val. Po nustatyto termino pateiktos projektų paraiškos nevertinamos.

Projekto paraiška gali būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio, organizacijos ar jos įgalioto asmens Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje arba elektroniniu paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Širvienė tel. +370 615 99  176, el. p. rasa.sirviene@vilkaviskis.lt.

PRIDEDAMA:

Paraiškos forma;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. B-ĮV-346 „Dėl Sveikatos apsaugos srities projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. B-ĮV-463 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. Balandžio 8 d. Įsakymo Nr. B-įv-346 „Dėl sveikatos apsaugos srities projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“;

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 31 d.  sprendimas Nr. B-TS-1297 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių finansavimo plano patvirtinimo“.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top