Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame teikti paraiškas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo konkursui

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Paraiškų laukiama iki gegužės mėn. 16 d. (paskutinė paraiškų teikimo diena).

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2022 m. vasario 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-983 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimui lėšos skiriamos pagal dvi sritis – fiziniam aktyvumui ir aukšto meistriškumo sportui:

  1. Fizinį aktyvumą skatinančių sporto organizacijų konkurso tikslas − atrinkti ir finansuoti sporto projektus, kurie skatina Vilkaviškio rajono visuomenę aktyviai sportuoti, didina naujų sporto dalyvių įsitraukimą į sveiką gyvenseną, ugdo ir šviečia bendruomenę sporto ir sveikos gyvensenos temomis, skatina bendruomeniškumą tarp skirtingų socialinių visuomenės segmentų, taip pat inicijuoja mokinių fizinį aktyvumą ir prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių bei neįgaliųjų asmenų įsitraukimo į aktyvų socialinį gyvenimą. Maksimali finansuojama suma – iki 1 000 Eur. Paraiška teikiama pagal Tvarkos aprašo 1 priedą.
  2. Aukštą meistriškumą skatinančių sporto organizacijų konkurso tikslas – finansuoti sporto klubų, kurių komandos dalyvauja rajoninėse, regioninėse, nacionalinio ir tarptautinio lygio varžybose, veiklas, aukšto sportinio meistriškumo sportininkų rengimą ir jų dalyvavimą čempionatuose, pirmenybėse ir žaidynėse, starto, teisėjavimo ar dalyvio mokesčiui ar sportininko aprangos, trumpalaikio sporto inventoriaus įsigijimui. Maksimali finansuojama suma – iki 6 000 Eur. Paraiška teikiama pagal Tvarkos aprašo 2 priedą.

Projekto paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos teikiamos naudojantis nacionaline elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ arba atsiunčiamos elektroniniu paštu  savivaldybe@vilkaviskis.lt. Ranka užpildytos, kitais būdais pristatytos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 50 000 Eurų (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

Informaciją su konkursu susijusiais klausimais teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Elena Šventoraitienė, tel. nr. 8 342 60089, +370 612 29319, el. p. elena.sventoraitiene@vilkaviskis.lt (217 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškis)

PRIDEDAMA:

Projekto paraiškos formos:

1 priedas

2 priedas

Finansavimo tvarkos aprašas

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top