Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame teikti kandidatūras į visuomeninę Vilkaviškio rajono želdynų ir želdinių priežiūros komisiją

Pasikeitus Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatoms ir siekiant tinkamai vertinti ir prižiūrėti želdinius Vilkaviškio rajone, planuojama sudaryti naują visuomeninę Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją.

Įgyvendindama  naujos redakcijos Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 10 dalį ir 25 straipsnį, Savivaldybės administracija rengia Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimą „Dėl želdynų ir želdinių komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ ir kviečia teikti kandidatūras į Vilkaviškio rajono želdynų ir želdinių priežiūros komisiją, veikiančią visuomeniniais pagrindais. Bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip pusę komisijos narių skaičiaus, išskyrus atvejus, kai šie asmenys raštu neišreiškė iniciatyvos dalyvauti komisijos veikloje.

Komisijos funkcija:

Teikti išvadą Savivaldybės administracijai dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius. Išvada reikalinga tuo atveju, kai savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, taip pat norint kirsti viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius.

Komisija sudaroma iš Vilkaviškio rajono gyventojų, atsiliepusių į viešai paskelbtą kvietimą. Atrenkant narius prioritetas teikiamas jų žinioms, išsilavinimui ir kvalifikacijai. Komisijos narys privalo turėti biologijos, miškotvarkos, aplinkos inžinerijos, architektūros, geografijos, visuomenės sveikatos, aplinkosaugos, želdynų priežiūros srities profesinį ar aukštesnį išsilavinimą ar ne mažesnę kaip 3 metų patirtį dirbant želdynų srityje.

Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, savivaldybės gyventojai raštu išreiškę iniciatyvą dalyvauti komisijos veikloje.

Prašome iki š. m. lapkričio 22 d. teikti prašymus į Vilkaviškio rajono želdynų ir želdinių priežiūros komisiją (jei kandidatą siūlo kiti asmenys, prie prašymo turi būti pridėtas raštiškas kandidato sutikimas dalyvauti komisijoje) ir kompetenciją patvirtinanti informacija (jei tokia yra), Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai, adresu S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, tel. nr. (8 342) 60073 arba el. savivaldybe@vilkaviskis.lt.

PRIDEDAMA:

Prašymo forma

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top