Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame rajono gyventojus tapti budinčiais globotojais, globėjais ar kurtis šeimynas

Mieli rajono gyventojai,

Siekiant užtikrinti tėvų globos netekusių vaikų geriausius interesus ir padėti augti pilnaverčiu žmogumi, suteikiant artimą šeimai aplinką, skatiname ir kviečiame

rajono gyventojus tapti budinčiais globotojais, globėjais ar kurtis šeimynas.

„Nėra didesnės dovanos nei žmogaus ryšys su žmogumi ir nėra didesnės gyvenimo misijos nei žmogaus užauginimas.“

Globėjas – asmuo, kuris priima sprendimą kiekvieną dieną rūpintis tėvų globos netekusiu vaiku, pakviečia jį į savo namus ir širdį, suteikia saugumo jausmą ir mato šio svarbaus gyvenime žingsnio didelę prasmę.

Budintis globotojas – tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą

Šeimyna – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, be tėvų globos likusių vaikų globėja (rūpintoja) užtikrinanti globojamų vaikų teisių ir  interesų įgyvendinimą bei apsaugą, teikianti vaikams socialinę globą, reikiamą pagalbą pagal individualius vaikų poreikius šeimos aplinkoje.

Parama globėjams:

 • Globos (rūpybos) išmoka – vaikui iki 6 m. – 254, 8 Eur/ mėn., vaikui nuo 6 iki 12 metų – 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmokos (toliau – BSI) – 294 Eur/ mėn., vaikui nuo 12 iki 18 metų, ar neįgaliam vaikui, neatsižvelgiant į jo amžių – 318,5 Eur / mėn.;
 • Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas – 196 Eur / mėn.;
 • Išmoka vaikui – 88,75 Eur/mėn.;
 • Vaiko laikinosios priežiūros išmoka iki laikinosios globos nustatymo – 294 Eur (proporcingai vaiko laikinos priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų);
 • Pagalbos pinigai – 3 BSI (1 BSI 49 Eur) – 147 Eur vienam vaikui mėnesiui;
 • Vienkartinė išmoka įsikurti – asmeniui, pradėjusiam globoti (rūpinti) likusį be tėvų globos vaiką, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir / ar Teismo sprendimu paskyrus jį globėju (rūpintoju), už kiekvieną paimtą globoti (rūpinti) vaiką (nevertinant bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamų) – 4 VRP dydžio išmoka 628 Eur mėn.

Atlygis budintiems globotojams:

 • 1 MMA dydžio išmoka per mėn., neatsižvelgiant į faktiškai prižiūrimų vaikų skaičių;
 • Atlygis didinamas 0,5 MMA dydžio išmoka per mėn., už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką ar vaiko priežiūrą kriziniais atvejais;
 • Atlygis didinamas 1 MMA dydžio išmoka per mėn., už kūdikį ar paauglį nuo 12 metų, ar neįgalų vaiką;
 • Pagalbos pinigai – 3 BSI (1 BSI 49 Eur) – 147 Eur vienam vaikui mėn;
 • Vaiko laikinosios priežiūros išmoka iki laikinosios globos nustatymo – 294 Eur (proporcingai vaiko laikinos priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų);
 • Globos (rūpybos) išmoka – vaikui iki 6 m. – 254, 8 Eur/ mėn., vaikui nuo 6 iki 12 metų – 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmokos (toliau – BSI) – 294 Eur/ mėn., vaikui nuo 12 iki 18 metų, ar neįgaliam vaikui, neatsižvelgiant į jo amžių – 318,5 Eur / mėn;
 • Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas – 196 Eur / mėn.;
 • Išmokos vaikams – 88,75 Eur/mėn.

Šeimynos išlaikymo lėšos:

 • Globos (rūpybos) išmoka – vaikui iki 6 m. – 254, 8 Eur/ mėn., vaikui nuo 6 iki 12 metų – 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmokos (toliau – BSI) – 294 Eur/ mėn., vaikui nuo 12 iki 18 metų, ar neįgaliam vaikui, neatsižvelgiant į jo amžių – 318,5 Eur / mėn.;
 • Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas – 196 Eur / mėn.;
 • Išmoka vaikui – 88,75 Eur/mėn.;
 • Vaiko laikinosios priežiūros išmoka iki laikinosios globos nustatymo – 294 Eur (proporcingai vaiko laikinos priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų);
 • Pagalbos pinigai – 3 BSI (1 BSI 49 Eur) – 147 Eur vienam vaikui mėnesiui;
 • Vienkartinė išmoka įsikurti – asmeniui, pradėjusiam globoti (rūpinti) likusį be tėvų globos vaiką, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir / ar Teismo sprendimu paskyrus jį globėju (rūpintoju), už kiekvieną paimtą globoti (rūpinti) vaiką (nevertinant bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamų) – 4 VRP dydžio išmoka 628 Eur mėn.

Daugiau informacijos:

 • Kaip tapti globėju?
 • Kaip vaikui parenkamas globėjas (rūpintojas)?
 • Kokios globos (rūpybos) formos egzistuoja?

https://vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globa/globa-seimoje.html

Norėdami sužinoti daugiau:

Rašykite el. paštu: klausk@viskasapiegloba.lt

Skambinkite nemokama linija tel.: 8 800 00207

Kreipkitės į artimiausią globos centrą, kontaktai čia

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top