Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame deleguoti atstovus į Vilkaviškio rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudėtį

Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Peticijų komisiją. Peticijų komisija sprendžia kreipimosi į Savivaldybę pripažinimo peticija ir Savivaldybei pateiktų peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijose išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo. Komisijos nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai).

Kviečiame visuomenę teikti kandidatūras į Komisiją.

Prašome suinteresuotus asmenis iki 2023 m. gegužės 10 d. teikti laisvos formos pasiūlymus dėl Komisijos sudėties. Teikiamas siūlymas, raštiškas kandidato sutikimas (jei kandidatą siūlo kiti asmenys) dalyvauti komisijos veikloje. Pasiūlymus galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (Savivaldybės priimamajame, 304 kab. S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) arba el. paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top