Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame deleguoti atstovus į Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų dėmesiui!

Juridinį statusą turinčias nevyriausybines organizacijas, veikiančias Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, kviečiame aktyviai dalyvauti ir deleguoti savo atstovus į Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą.

Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Neformalios jaunimo grupės, susikūrusios (veikiančios) prie nevyriausybinių organizacijų, taip pat yra kviečiamos teikti savo deleguojamo asmens kandidatūrą, atstovauti jaunimo sričiai.

Prašome Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai iki 2023 m. balandžio 11 d. raštu pateikti informaciją apie Jūsų atstovaujamos nevyriausybinės organizacijos deleguojamą asmenį į Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą.

Su Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatais bei Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų  tarybos veikla galite susipažinti  Savivaldybės interneto svetainėje https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/nvo-ir-bendruomenes/.

Detalesnę informaciją teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. 8 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt ir Milda Vaičaitienė, tel. 8 342 60 050, el. paštas: milda.vaicaitiene@vilkaviskis.lt.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top