Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiama teikti paraiškas Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros, meno projektų finansavimui

Atrankos tikslas – skatinti meno ir kultūros sklaidą Savivaldybėje, sudarant sąlygas Pareiškėjams realizuoti savo kūrybines idėjas ir sumanymus.

Paraiškas gali teikti:

  1. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ir veikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ne pelno siekiančios organizacijos (asociacijos, viešosios įstaigos), tenkinančios gyventojų poreikius kultūros srityje;
  2. Savivaldybės, valstybės biudžetinės įstaigos, kurios savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą (toliau – kultūros įstaigos), jeigu Projektas rengiamas kartu su partneriais – Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis.

Šių metų prioritetai:

  1. tradicinės, tęstinės bendruomeniškumą stiprinančios veiklos;
  2. veiklos, skatinančios kelių meno sričių bendradarbiavimą, kūrybines inovacijas, išryškinančios krašto istoriją, tradicijas, žymius žmones, istorines datas;
  3. koncertinės veiklos netradicinėse erdvėse;
  4. veiklos, skatinančios savanorystę.

Paraiškos priimamos 15 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo (iki kovo 9 d.).

Paraiškos teikiamos su lydraščiu, registruojamos bendra tvarka. Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos elektroniniu parašu. Jei Paraiškos su priedais pateikiamos siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei Pareiškėjas antspaudą privalo turėti.

Papildomą informaciją teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Blauzdžiūnas tel. +370 611 49 772, el. p. arturas.blauzdziunas@vilkaviskis.lt

PRIDEDAMA:

Aprašas

Įsakymas dėl prioritetų

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top