Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiama teikti paraiškas Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimui

Paraiškos projektų finansavimui gauti yra teikiamos pagal dvi sritis – fiziniam aktyvumui ir sporto klubų veiklai.

Fizinio aktyvumo paraiškų tikslas − atrinkti ir finansuoti sporto projektus, kurie skatina Vilkaviškio rajono visuomenę aktyviai sportuoti, didina naujų sporto dalyvių įsitraukimą į sveiką gyvenseną, ugdo ir šviečia bendruomenę sporto ir sveikos gyvensenos temomis, skatina bendruomeniškumą tarp skirtingų socialinių visuomenės segmentų, taip pat inicijuoja fizinį aktyvumą ir prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių bei neįgaliųjų asmenų įsitraukimo į aktyvų socialinį gyvenimą. Maksimali finansuojama suma  – iki 2 000 Eur.

Sporto klubų veiklai paraiškų tikslas – finansuoti sporto klubų, kurių komandos dalyvauja rajoninėse, regioninėse, nacionalinio ir tarptautinio lygio varžybose, veiklas, aukšto sportinio meistriškumo sportininkų rengimą ir jų dalyvavimą čempionatuose, pirmenybėse ir žaidynėse, starto, teisėjavimo ar dalyvio mokesčiui ar sportininko aprangos, trumpalaikio sporto inventoriaus įsigijimui. Maksimali finansuojama suma – iki 6 000 Eur.

Paraiškas projektų finansavimui gauti gali teikti asociacija, viešoji įstaiga, kitas juridinis asmuo (išskyrus biudžetinę įstaigą ir juridinį asmenį, kurio dalyviams paskirstomas pelnas), registruotas ir vykdantis veiklą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, neturintis pradelstų įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai, Savivaldybės administracijai ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui, nėra likviduojamas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

Programos paraiška teikiama:

Paraiška turi būti užpildyta aiškiai, parengta lietuvių kalba ir įdėta į voką. Ant voko turi būti aiškiai užrašyta „Paraiška Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimui“. Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas ir pasirašytas; prie voko pateiktas lydraštis, kuris registruojamas Administracijoje (304 kab.).

Paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio 4 d. 17 val.

Papildomą informaciją teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Nausėdienė, tel. +370 610 04 193, el. p. renata.nausediene@vilkaviskis.lt

PRIDEDAMA:

Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top