Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiama teikti paraiškas ir atsisakyti dujų balionų daugiabučiuose namuose

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. birželio 1 d. daugiabučių namų atstovus kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“.

Pareiškėjai

Daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

Valstybės paramos suma

2023 metais numatoma skirti 3 800 000 (trys milijonai aštuoni šimtai tūkstančių) eurų projektams įgyvendinti, įskaitant ir lėšas Agentūrai už Priemonės administravimą. Daugiabučių namų atstovų įgyvendinamiems projektams skiriama 3 200 000 (trys milijonai du šimtai tūkstančių) eurų, o skirstomųjų tinklų operatoriaus įgyvendinamiems projektams 600 000 (šeši šimtai tūkstančių) eurų (nurodytose sumose taip pat yra įtrauktos ir Agentūrai skirtos lėšos už Priemonės administravimą).

Daugiabučio namo atstovo tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos:

  • daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 242 eurų su PVM vienam butui;
  • butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 242 eurų su PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę;
  • įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 242 eurų su PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui;
  • daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc.

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. birželio 1 d. 17.00 val. Paraiškos teikiamos nuolat iki kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos. Paraiškų priėmimas gali būti baigiamas anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas nustatoma, kad pateiktose paraiškose prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra pakankama norint paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą. Informacija apie sprendimą dėl kvietimo stabdymo paskelbiama kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt ir https://apvis.apva.lt/.

SVARBU! Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti projektą, turi būti įtrauktas į daugiabučių namų sąrašą, skelbiamą VERT puslapyje.

Daugiau informacijos ir paraiškos pildymo formą galima rasti: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/suskystintu-naftos-duju-balionu-daugiabuciuose-pakeitimas-kitais-energijos-saltiniais-2023-02

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top