Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiama teikti paraiškas dėl sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose rėmimui

Paraiškų tikslas – savivaldybės biudžeto lėšomis remti sporto srityje veikiančių fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus biudžetines įstaigas, išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų) ir reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę veiklą:

  1. aukšto meistriškumo prioritetinių komandinių sporto šakų (krepšinio, futbolo) sportininkus;
  2. aukšto meistriškumo olimpinių individualių sporto šakų sportininkus.

Paraiškas gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie:

2.1. teisės aktų nustatyta tvarka yra registruoti ir vykdo savo veiklas Vilkaviškio rajono savivaldybėje;

2.2. reprezentuoja Vilkaviškio rajono savivaldybę pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, čempionatuose ir atitinka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme nevyriausybinėms organizacijoms keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme asociacijoms keliamus reikalavimus.

Programos paraiška teikiama:

  • Paraiška turi būti užpildyta aiškiai, parengta lietuvių kalba ir įdėta į voką. Ant voko turi būti aiškiai užrašyta „Paraiška sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, rėmimui gauti.“ Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas; prie voko pateiktas lydraštis, kuris registruojamas Administracijoje (304 kab.).

Paraiškos priimamos visus metus.

Papildomą informaciją teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Nausėdienė tel. +370 610 04 193, el. p. renata.nausediene@vilkaviskis.lt 

PRIDEDAMA:

Sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, čempionatuose, rėmimo tvarkos aprašas

Sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, paraiškų priėmimo, nagrinėjimo, vertinimo tvarkos aprašas (Paraiška).

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top