Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kiaulių laikytojams – išimtinė beveik 6 mln. eurų pagalba

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti krizę išgyvenančiam kiaulininkystės sektoriui, siūlo skirti kiaulių augintojams išimtinę pagalbą, kuria būtų dengiamas pašarų pabrangimo kainų skirtumas. Iš viso tam galėtų būti skirta 5,9 mln. eurų.

Kiaulių augintojai, nukentėję dėl Rusijos invazijos į Ukrainą sukelto rinkos sutrikdymo, kiaulių pašarų brangimo, už vieną kiaulę per tris mėnesius (kovo–gegužės) galėtų gauti  10,7 eurų.

Planuojama, kad tokia pagalba galėtų pasinaudoti 150–200 kiaulių laikytojų.

Pagalba būtų skiriama už 2022 m. kovo–gegužės mėnesiais laikytas kiaules pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) registruotų kiaulių skaičių.

Laikytojai, siekiantys gauti pagalbą, turi būti pateikę ŪGR duomenis apie 2022 m kovo-balandžio mėnesį laikytų kiaulių skaičių, o duomenis apie gegužės mėn. laikytų kiaulių skaičių turės pateikti iki gegužės 31 d.

Pagalba būtų skiriama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Išimtinės sureguliavimo pagalbos kiaulių laikytojams administravimo taisykles, pateiktas derinti su visuomene, galite rasti: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/54af8830c55311ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=23d4cbc6-78b6-4c60-8a24-4650737db36d

Paraiškos pagalbai gauti galės būti teikiamos kitą dieną po įsakymo pasirašymo, planuojama, gegužės viduryje.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top