Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kardinolas Sigitas Tamkevičius aplankė Kybartus

Gruodžio 8-oji, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo šventė, Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijai tapo dviguba švente: pirmąkart po paskyrimo Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius Kybartuose aukojo šv. Mišias kartu su Vilkaviškio vyskupu JE Rimantu Norvilu, generalvikaru mons. Gintautu Kuliešiumi, Vilkaviškio dekanu prelatu Vytautu Gustaičiu, Kybartų parapijos altarista kun. Vaclovu Stakėnu. Gausiai susirinkusiems parapijiečiams ir nemažam būriui atvykusių vilkaviškiečių Kybartų parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas palinkėjo pamaldžios nuotaikos. Ir tikrai – atviras nuoširdumas susirinkusius apgaubė tiek bažnyčioje, tiek vėliau bendraujant agapėje parapijos namuose. 

Kardinolas S. Tamkevičius prieš šv. Mišių auką pastebėjo, kad ši data jam ypatinga ir tuo, kad prieš 44 metus paskirtas Kybartų parapijos klebonu šventė šiuos kaip pirmuosius atlaidus parapijoje ( S. Tamkevičius Kybartuose klebonavo 1975–1983 m.).

Šv. Mišiose giedojo parapijos vaikų ir jaunimo choras. Šv. Mišiose dalyvavo Kybartų seniūnas R. Šunokas ir rajono meras Algirdas Neiberka su žmona Aušra. Meras kardinolui dėkojo už apsilankymą, už jo moralinį ir dvasinį tvirtumą, jo pavyzdį kaip mylėti Dievą, žmones ir Tėvynę. Sveikino jaunimo, parapijos atstovai. Kybartų skautų draugovės draugininkė Vilija Stasaitienė į garbųjį svečią kreipėsi kaip į „skautą brolį Sigitą“, pasidžiaugė skautiškoje bendrystėje įdiegtomis vertybėmis, kurios  Kybartuose perduodamos iš kartos į kartą.

Kardinolas S. Tamkevičius homilijoje pasidalijo Dievo žodžio išmintimi, o po šv. Mišių padėkojo žmonėms už išsakytus gerus žodžius bei linkėjimus, už bendrą maldą. „Kybartai mano gyvenime paliko ryškią žymę. Prieš 44-erius metus atvykau į parapiją labai nedrąsiai, buvo sunku suprasti, kodėl valdžia paskyrė tokios didelės parapijos klebonu. Buvo minčių, kad čia pabūsiu tik kelias savaites, o paskui bus kalėjimas. Manau, jog mano gyvenimo atvejis rodo, kad reikia laikytis Viešpaties rankos ir leisti, kad jis vestų. Bet ir kai laikomės Viešpaties rankos, nėra garantuota, kad neteks kažkur gyvenime sutikti kryžiaus. Tačiau yra garantija, kad Viešpats lydės visais keliais, kurie bus ir džiaugsmingi, ir erškėčiuoti, taigi, yra labai svarbu pasitikėti Viešpačiu ir leisti, kad jis tave vestų. Tokią žinią ir išsineškite iš šito susitikimo. Liudiju savo gyvenimo pavyzdžiu, kad to  laikydamasis, nenusivyliau. Žinoma, niekada nelaukiau, nesitikėjau, nemąsčiau apie bažnyčios paaukštinimą.  Svarbiausias paaukštinimas bus pas Viešpatį. O tą išaukštinimą turime gauti mes visi, kurie esame paženklinti Viešpaties vardu. Tegul Viešpats visus laimina,“ – atsisveikino Kybartų bažnyčioje kardinolas S. Tamkevičius. Šv. Mišioms pasibaigus klebonas Vaidotas patikino, kad S. Tamkevičiaus pasėta žmonių širdyse tikėjimo ir bendruomeniškumo dvasia yra gyva ir stengiamasi ją toliau išlaikyti.

Parapijos namuose agapėje dar daug kas asmeniškai bendravo su kardinolu, kadangi dalyvavo nemažai jaunimo, kardinolo buvo paprašyta pasidalinti žiniomis apie kardinolų skyrimus, pareigas, prisiminti patirtus įspūdžius sužinojus apie paties paskyrimą.

Prisiminta ir tarnystė Kybartuose, sovietinės valdžios spaudimas ir saugumo persekiojimai. Plojimų ir džiaugsmo šūksnių banga nubangavo, kai kardinolas patikino, jog Kybartai yra jam svarbiausia parapija, antroje vietoje esąs Simnas, kur pradėjo leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ , o trečioji – priskirtoji kaip kardinolui šv. Angelės Meriči parapija Romos mieste. Kanoninis veiksmas – kardinolo įvesdinimas į šv. Angelės Meriči bažnyčią vyks 2020 m. sausio 26 dieną. Kybartiečiams S. Tamkevičiaus kvietimas dalyvauti šiose iškilmėse labai patiko ir visai tikėtina, kad grupelė piligrimų ryšis tokiai išvykai.

Kybartų klebonas V. Labašauskas visus susirinkusius ir kardinolą pakvietė į tradicinį kalėdinį renginį, organizuojamą Kybartų bažnyčioje gruodžio 20 dieną, 18 valandą. Kardinolas patikino, kad ateityje į Kybartus atvažiuos dažnai.

Birutė Nenėnienė

Autorės nuotr.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top