Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kaip minėsime Savanorystės metus?

2019 metų gegužę buvo kreiptasi į visuomenę dėl siūlymų dedikuoti 2020 metus ypatingai sukakčiai ar datai, kviesta NVO teikti siūlymus, iniciatyva svarstyta įvairių visuomenės grupių susitikimų metu.

Atsižvelgdama į daugumos nuomonę, 2019 metų gale Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą 2020 metus paskelbti Savanorystės metais mūsų savivaldybėje.

Savanorystės metais siekiama skatinti piliečių sąmoningumą, dalyvavimą ir supratimą apie savanorystę, stiprinti savanoriškas organizacijas, skatinti savanorišką veiklą įvairiuose sektoriuose, ypatingai socialinėje srityje, teikiant pagalbą namuose, vykdant užimtumo veiklas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Vilkaviškio rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas pirminis Savanorystės metų minėjimo 2020 metais priemonių planas (toliau – Planas). Su juo kviečiame susipažinti:

Veikla, sritys Planuojama data 2020 metai Atsakingas asmuo
Remti vaikų dienos centrus, skatinti kurti naujus, skatinti savanorišką veiklą vaikų dienos centruose I–IV ketvirtis Simona Bikaitė,

Jurga Grigaliūnaitė

Į Vilkaviškio rajono savivaldybės programas įtraukti prioritetą – savanorystę. II ketvirtis Jurga Grigaliūnaitė,

Alma Finagėjevienė,

Simona Bikaitė,

Sandra Žaldarienė,

Lina Grygelaitienė

Savanorių ir savanorius priimančių organizacijų duomenų bazių parengimas ir nuolatinis atnaujinimas II ketvirtis Jurga Grigaliūnaitė
Trečiojo amžiaus universiteto veiklų skatinimas ir rėmimas II ketvirtis Žydrė Žilinskienė
Savanoriškos veiklos žinomumo visuomenėje didinimas, informacijos sklaida Nuolat Ieva Šlivinskienė,

Deimantė Jočytė

Jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių neformalus ugdymas per savanorišką veiklą Nuolat Asta Grinevičienė
Dalyvavimas jaunimo mainų programose, aktyvus bendradarbiavimas su mokinių taryba, kitomis jaunimo organizacijomis Nuolat Danguolė Gudeliauskienė
Jaunimo savanoriškos veiklos programos vykdymas Nuolat Danguolė Gudeliauskienė
Tarptautinės savanorystės skatinimas, dalyvaujant savanorystės projektuose Nuolat Danguolė Gudeliauskienė
Skautų ir jaunųjų Šaulių veiklų skatinimas, prisidedanti prie renginių organizavimo Nuolat Eglė Budrytė-Vilbikė,

Danguolė Gudeliauskienė, Romualdas Ramanauskas

Onkologinius, nefrologinius, diabetu sergančius ligonius vienijančių organizacijų bendradarbiavimas Nuolat Laura Sadauskienė
Savanoriškų veiklų stiprinimas lankant vienišus, sergančius senelius, teikiant jiems pagalbą Nuolat Simona Bikaitė
Savanoriškų veiklų skatinimas dalyvaujant maisto dalinimo socialinėse akcijose, savanorystės skatinimas labdaros valgyklėlėse Nuolat Simona Bikaitė
Konsultacijų, pagalbos teikimas negalią turintiems asmenims Nuolat Raimonda Skripkiūnienė
Tarpininkavimas teikiant psichologinę pagalbą, psichologinių krizių valdymo komandos veiklos stiprinimas Nuolat Laura Sadauskienė,

Sandra Žaldarienė

Į savanoriškas veiklas įtraukti bendruomenes Nuolat Lina Grygelaitienė
Savo idėjomis, konkrečiais darbais prisidėti prie  savanoriškos veiklos ugdymo kultūros įstaigose Nuolat Alma Finagėjevienė
Organizuoti aplinkos, kapinių  tvarkymo talkas III ketvirtis Darius Bunikis,

seniūnai

Savanorystės centro įsteigimas III ketvirtis Jurga Grigaliūnaitė,

Vilma Kolpakovienė

Šeimos stiprinimo programos priemonių finansavimo aprašo arba Šeimos stiprinimo programos parengimas III ketvirtis Simona Bikaitė
Remti Vilkaviškio miesto VVG strategijai teikiamus  projektus, skatinančius savanorystę III–IV ketvirtis Jurga Grigaliūnatė
Savanorių dienos, įvairių pilietinių akcijų organizavimas Gruodžio 5 d. Alma Finagėjevienė
Kraujo donorystės akcijos II–IV ketvirtis Laura Sadauskienė
Pasaulinė ligonio diena Vasario 11 d. Laura Sadauskienė
Pasaulinė gyvybės diena Paskutinis balandžio sekmadienis (balandžio 26 d.) Laura Sadauskienė
Tarptautinė vaikų gynimo diena Birželio 1 d. Laura Sadauskienė
Tarptautinė organų donorystės diena Spalio antrasis šeštadienis (spalio 10 d.) Laura Sadauskienė
Negimusio kūdikio diena Lapkričio 23 d. Laura Sadauskienė
Suaugusiųjų mokymosi savaitės iniciatyvos įgyvendinimas Lapkričio mėn. Vilkaviškio ŠPT (neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorės)
Informacijos viešinimas apie globos centro misiją, viziją, teikiamas paslaugas (pvz.: Vilkaviškio „Gyvybės dienos“ renginyje, Vilkaviškio miesto šventėje) II –IV ketvirtis

 

Vilkaviškio ŠPT (globos centro specialistės)
Informacijos viešinimas apie Bendruomeninių šeimos namų teikiamas paslaugas šeimoms Vilkaviškio r. organizuojamuose renginiuose II–IV ketvirtis Vilkaviškio ŠPT (Bendruomeninių šeimos namų socialinė darbuotoja)

Atkreipiame dėmesį, kad šis Planas dar bus pildomas ir plečiamas konkrečiomis veiklomis bei jų finansavimo šaltiniais.

Kviečiame Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančias įmones, socialines, švietimo, kultūros, sporto įstaigas, nevyriausybines organizacijas prisidėti prie Savanorystės metų minėjimo mūsų rajone ir, vykdant 2020 metų veiklą, numatyti veiklas, skatinančias savanorystę, bei dalyvauti įgyvendinant Planą.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top