Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Jaunimas ir darbdaviai kviečiami dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje

Registracija nuo 2023 m. gegužės 8 d. iki  birželio 2 d.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija trečius metus vykdys ,,Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ (toliau – Programa), kuria siekiama sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu.

Programa skirta Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 21 m., deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, besimokančiam bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas (įskaitant abiturientus, baigusius bendrojo ugdymo įstaigą iki rugpjūčio 31 d.). Programos vykdymo terminas įdarbinimui nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Tinkami darbdaviai – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, juridiniai asmenys, ūkininkai, piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla. Svarbu, kad visi darbdaviai veiklą vykdytų Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Darbdaviui, vykdančiam veiklą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, per mėnesį kompensuojama ne daugiau 350 Eur už jauną žmogų, įdarbintą visu darbo krūviu ar Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas minimalus mėnesinis atlyginimas arba minimalus valandinis atlygis, jei jaunuolis dirba Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui per Programos vykdymo laikotarpį 2 mėnesius yra 700 Eur.

Registracija

Registracijos forma ir sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo turi būti pateikiami nuo 2023 m. gegužės 8 d. iki  birželio 2 d. (Anksčiau ar vėliau atsiųstos formos laikomos negaliojančiomis).

Jaunas žmogus, susiradęs būsimą darbdavį, ar darbdavys, susiradęs įsidarbinti norintį jauną žmogų ir su juo suderinę dalyvavimą Programoje, turi susipažinti su Programa ir nuo 2023 m. gegužės 8 d. iki birželio 2 d. registruotis el. paštu danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt pateikdami užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (nufotografuotą) registracijos formą (1 priedas) bei sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas). Su atrinktais dalyviais ir darbdaviais Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pasirašys trišales (ar dvišales) sutartis.

Darbdaviai, norėdami rasti jaunuolių, kurie galėtų pas juos dirbti vasarą, gali registruotis  https://forms.gle/fBY9xzYFr6UiM84Q7

Programos pristatymas vyks balandžio 26 d. nuo 10 val. iki 13 val. renginyje „Tiltas į darbo rinką“ Vilkaviškio atviram jaunimo centre (Vytauto g. 26, Vilkaviškis).

Pridedama:

Kilus klausimams kreiptis telefonu (8 682) 46673, arba elektroniniu paštu: danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top