Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Jauki popietė su poeto Kazio Bradūno dukra

Lietuvių kalbos mokytojai ir mokiniai Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje spalio 11 d. susitiko su poeto Kazio Bradūno dukra Elena Bradūnaite-Aglinskiene, kuri atvyko pagerbti kūrybinių darbų konkurso „Gimtinės taku“ dalyvių ir jų mokytojų bei pasikalbėti apie kūrybos, meilės savo kraštui, tėviškei reikšmę jos šeimai ir kiekvienam iš mūsų.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius jau tris kartus organizavo Elenos Bradūnaitės-Aglinskienės inicijuotą ir remiamą konkursą „Gimtinės taku“, skirtą poetui Kaziui Bradūnui pagerbti ir jaunimo kūrybiškumui bei pilietiškumui skatinti. Akcentuodama tautos tradicijų puoselėjimo svarbą, poeto dukra pastebi ir šiuolaikines gyvenimo aktualijas, jų poveikį menui ir jauno žmogaus pasaulėjautai, todėl „Gimtinės taku“ konkursuose mokinių kūryba gali reikštis ir technologijų pagalba. Nuotoliniu būdu vykusiame trečiajame konkurse dalyviai siekė žodį pamatyti vaizde ir konkursui pateikė pačių fotografuotus vaizdus su poeto Kazio Bradūno eilėraščiais bei savo komentarais, įžvalgomis. Elena Bradūnaitė-Aglinskienė nuotoliniu būdu dalyvavo Vertinimo komisijos darbe,  o šį rudenį, kai iš Havajų buvo sugrįžusi į Lietuvą, atvyko į Vilkaviškį pagerbti konkurso dalyvių ir susitikti su mokytojais. Įteikė poeto eilėraščių knygas ir premijas konkurso dalyviams, jų mokytojams bei įrašė jautrius žodžius kiekvienam iš jų „Ačiū“ kortelėse. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė pasidžiaugė galimybe susitikti su poeto dukra, pasveikino konkurso dalyvius, mokytojus ir pakvietė tęsti gražią tradiciją paminėti savo krašto kūrėjus.

Susitikime prisiminta poeto Kazio Bradūno kūryba, jo šeimos ir kultūrinio gyvenimo vingiai. Prisiminimus lydėjo kanklių melodija (kankliavo mokinė Urtė Lietuvninkaitė), mokytojos Vilmos Anelauskienės gitara ir atliekamos dainos. Renginį vedusiai mokytoja Gitanai Melnykaitei priminus K. Bradūno savo vaikams dainuotą lopšinę, visi buvo nustebinti, kai poeto dukra nuostabiu balsu, palydėdama šiltais prisiminimais, lopšinę padainavo visiems susirinkusiems.

Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, mūsų krašte pagarbiai ir labai šiltai vadinama Elenute, yra neišsenkantis kultūrinių įspūdžių, prisiminimų lobynas. Su Elenute kalbėtis, jos klausytis, žavėtis išmintimi, pasaulio kultūros ir istorijos pažinimu nepabosta. Susitikimui besibaigiant šiltą atsisveikinimą palydėjo nuostabus mokytojos Editos Linkevičienės paruoštas mokinių instrumentinis trio (Emilija Venclovė, Ignas Kocius, Jokūbas Bindokas), kuriam dainuodama pritarė visa auditorija. O paskui, žinoma, palinkėjimai, autografai, knygos ir didelis noras susitikti vėl.

 

Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji  specialistė Rita Vaščėgienė

Nuotr. Dianos Šakalienės

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top