Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Įtraukusis ugdymas – visavertis kiekvieno mokinio dalyvavimas ugdymo procese

Vis dažniau įvairiuose šaltiniuose tenka skaityti straipsnius apie įtraukųjį ugdymą. Švietimo srityje dirbantiems specialistams tai nėra visiškai naujas veikimo laukas. Ypač diskusijos suaktyvėjo, kada 2015 m. buvo patvirtinta Geros mokyklos koncepcija. Šiame dokumente akcentuojama, jog pagrindiniai ir pageidaujami mokyklos veiklos rezultatai yra šie:

  • mokinių asmenybės branda, individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga;
  • mokiniai suvokia save kaip asmenybes, džiaugiasi savo pasiekimais ir kantriai įveikia nesėkmes, neprarasdami tikėjimo, kad jiems pavyks;
  • jie priima naujus iššūkius kaip kelią į tobulėjimą, sveikai pasitiki savo jėgomis, tačiau adekvačiai ir kritiškai vertina realybę.

Taigi, pabrėžiamas individualus dėmesys kiekvienam mokiniui. Tai nelengvas  iššūkis visiems – tėvams, pedagogams, švietimo politikos formuotojams, ypač kai mokinys turi įvairiapusių sunkumų.

Kadangi pedagogų bendruomenės ne tik diskutuoja, bet ir aktyviai veikia, jau turime ne vieną istoriją, kurioje visos bendruomenės pastangomis, pripažįstant mokinio individualias skirtybes, pasiektas norimas rezultatas.

Apie įtraukųjį ugdymą daugiau informacijos rasite čia: https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/

Ugdymo turinio atnaujinimo savivaldybės komanda

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top