Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Iškilmėse pašventinti nauji Dievo namai – konsekruota Alvito Šv. Onos bažnyčia

Liepos 26 d. Šv. Onos atlaidų metu Alvite pašventinta (konsekruota) nauja Šv. Onos bažnyčia. Titulą ji paveldėjo iš senosios, susprogdintos 1944 m., bažnyčios. Daugiau nei 400 metų gyvuojančioje parapijoje tai – labai laukta šventė. Iškilmėms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, drauge meldėsi Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir kelios dešimtys kunigų.

Iškilmėse dalyvavo garbingi svečiai: Savivaldybės vadovai – meras Algirdas Neiberka, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva Riklienė, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys, LR Seimo nariai Kęstutis Smirnovas ir Algirdas Butkevičius, bažnyčios statybos darbų rangovų UAB „Archis“ direktorius Jonas Urbonas ir jo sūnūs: Alvito bažnyčios projekto architektas Vilius Urbonas bei finansus tvarkantis Rokas Urbonas, Alvito bažnyčios mecenatas verslininkas Arvydas Paukštys su šeima, kiti svečiai.

„Esame įvykusio stebuklo liudytojai, – sakė Alvito parapijos klebonas Vytautas Kajokas. – Geros valios žmonės susitelkė kilniam tikslui, visų tikinčiųjų, rėmėjų ir Dievo pagalbos dėka turime Alvito bažnyčią“.

Naujoji Alvito bažnyčia – moderni, unikali savo architektūra, primenančia Vyskupo kepurę. Bažnyčią projektavo kaunietis architektas Vilius Urbonas, statė „Archis“ bendrovė, darbams vadovavo Jonas Urbonas, pagrindinis statybų rėmėjas – informacinių technologijų UAB „Teltonika“ vadovas Arvydas Paukštys su šeima ir jo vadovaujamos bendrovės darbuotojai.

Konsekravimo iškilmių eigą komentavo G. kan. prof. teol. dr. Rimas Skinkaitis. Iškilmių pradžioje simbolinį įkurtuvių raktą bažnyčios statytojas J. Urbonas įteikė vysk. R. Norvilai, o šis perdavė parapijos vadovui kun. V. Kajokui, kuris atvėrė naujosios bažnyčios duris.

Po bendros maldos ir specialaus ritualo vysk. R. Norvila pašventino vandenį, kuriuo vėliau apšlakstė sakyklą, altorių ir visą bažnyčią. Paskui šventaisiais aliejais nuvalytas altorius ir patepti keturiuose bažnyčios kampuose esantys kryžiai. Įnešus smilkalų indą, jį pašventinus, buvo pasmilkytas ne tik altorius, bet ir visa bažnyčios erdvė. Tuomet prasidėjo pamaldos. Žodžio liturgija buvo skirta neeiliniam įvykiui. Bendra malda su iškilmėms giesmėmis pritariančio bažnyčios choro ir įspūdinga vargonų muzika truko beveik tris valandas, tačiau neprailgo. Visi su ypatingu džiaugsmu sveikino naujuosius Dievo ir visos parapijos namus.

Po šv. Mišių padėkos žodį visiems prisidėjusiems prie bažnyčios statybų tarė Alvito klebonas V. Kajokas. Konsekracijos iškilmių metu pagrindiniam bažnyčios statybos rėmėjui A. Paukščiui ir jo šeimai įteiktas varpas, padėkos ženklas ir naujosios Alvito bažnyčios maketas, pagamintas 3D technologija. Atminimo ir padėkos ženklai taip pat įteikti bažnyčios architektui V. Urbonui, rangovams, Vilkaviškio rajono merui A. Neiberkai ir Administracijos direktoriui V. Gavėnui, Šeimenos seniūnui Gintui Bakūnui, partneriams iš Vokietijos A. ir M. Hopingams, kitiems prie bažnyčios statybų ženkliai prisidėjusiems geradariams.

Išskirtinės visam Vilkaviškio kraštui šventės proga sveikinimo žodį tarė Vilkaviškio rajono savivaldybės meras A. Neiberka.

„Džiaugiuosi, kad Alvito bažnyčios statybas vienijo nuoširdus bendrumo jausmas, labai daug žmonių talkino, norėjo prisidėti prie jos atstatymo. Šiandien noriu šiems žmonėms išreikšti didžiausią pagarbą ir padėkoti“, – kalbėjo Savivaldybės vadovas.

Jis taip pat išskirtinius padėkos žodžius tarė Alvito bažnyčios mecenatui A. Paukščiui ir visai jo šeimai. Arvydas Paukštys sutiko prisidėti prie Alvito bažnyčios statybų, nors pats yra kilęs ne iš Vilkaviškio krašto. Šio kilnaus žmogaus dėka sparčiai kilo bažnyčios sienos ir buvo užbaigti statybos darbai.

Už išskirtinę pagalbą ir nuopelnus Vilkaviškio kraštui Arvydui Paukščiui Savivaldybės tarybos sprendimu suteiktas Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas, o šios ypatingos šventės proga Savivaldybės meras dar kartą padėkojo ir įteikė Vilkaviškio rajono garbės piliečio regalijas.

Po sveikinimų ir padėkos kalbų, kun. R. Skinkaičiui pakvietus, pasirašytas bažnyčios konsekravimo aktas.

Oficialiai daliai pasibaigus, visi buvo pakviesti agapei, vėliau bažnyčioje vyko vargonų koncertas: įspūdingus kūrinius atliko vargonų meistras iš Vokietijos – prof. Thorstenas Mėderis (Thorsten Mäder).

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top