Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informuojame dėl ugdymo organizavimo karantino metu

Šiandien, lapkričio 6 d., Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą, kuriuo reglamentuotas ugdymo organizavimas karantino metu Vilkaviškio rajono švietimo įstaigose.

Sprendimai priimti diskutuojant ir tariantis su rajono švietimo bendruomene. Šiandien įvykusio nuotolinio pasitarimo metu Savivaldybės vadovai ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai kartu su Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovais dar kartą aptarė ugdymo organizavimo procesą karantino metu, pasidalijo savo nuomonėmis.

Apie priimtus sprendimus informuojame mokinius ir jų tėvelius.

Bendrojo ugdymo mokyklose

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovai įpareigoti ugdymą mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas organizuoti nuotoliniu būdu arba derinti nuotolinį su kasdieniu būdu, išskyrus Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklą, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų, organizuojančių ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, vadovai įpareigoti ugdymą organizuoti kasdieniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas

Neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Vilkaviškio rajono savivaldybės organizuojančiose įstaigose ir organizacijose nuspręsta vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti, išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos ir kurios:

  • įgyvendinamos mokyklose, kuriose ugdymas vykdomas kasdieniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu, vykdant tos mokyklos ugdymo planą, pailgintos dienos grupių ar visos dienos mokyklos veiklą;
  • organizuojamos atvirose erdvėse (lauke);
  • vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma;
  • vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam.

Švietimo pagalba

Švietimo pagalbą Vilkaviškio rajono savivaldybės organizuojančiose įstaigose teikti, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikti nuotoliniu būdu.

Visoms ugdymo įstaigoms

Bendrojo ugdymo mokyklų, švietimo įstaigų, organizacijų, vykdančių neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, vadovai įpareigoti savo įstaigose priimti sprendimus dėl ugdymo organizavimo konkrečių būdų ir formų, juos viešai paskelbti įstaigų tinklapiuose.

Kitu, 2020 m. lapkričio 6 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B-ĮV-1233 nurodyta nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, ugdomiems pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas, kuriems Įstatymo nustatyta tvarka yra skirtas nemokamas maitinimas ir kurie mokomi nuotoliniu būdu, formuoti sausus davinius ir organizuoti jų išdavimą.

PRIDEDAMA:

2020 m. lapkričio 6 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. B-ĮV-1234

2020 m. lapkričio 6 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. B-ĮV-1233

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top