Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija pastatų savininkams

Vilkaviškio savivaldybės administracija, siekdama pagerinti rajono gyventojus supančios urbanizuotos aplinkos estetinę kokybę, investuoja į Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimą rajono teritorijoje, todėl didelis dėmesys skiriamas ir rajono urbanizuotose teritorijose esamų pastatų fasadų išvaizdai, kurie yra neatsiejama bendrosios miesto estetikos dalis.

Informuojame Vilkaviškio miesto ir rajono pastatų savininkus, kad įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado, šlaitinio stogo ar ant pastato plokščiojo stogo, kai jos iškyla daugiau kaip 1 m virš plokščiojo stogo parapeto, laikomas pastato išorės išvaizdą keičiančiais darbais.

Montuojant naujus kondicionierius arba keičiant esamų kondicionierių vietą ant pastato išorinių sienų (fasadų), privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), kurį išduoda savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra statinys.

Įrangos, įvairių konstrukcijų, inžinerinių sistemų tvirtinimas mieste prie daugiabučio namo, visuomeninės paskirties pastato fasado arba ant pastato stogo priskiriamas pastato paprasto remonto darbams, keičiant pastato išvaizdą.

Tokiems darbams privalu gauti projektą ir statybą leidžiantį dokumentą (SLD).

Statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio SLD, kai jis yra privalomas, arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendimus, yra laikoma savavališka statyba.

 

Jeigu kondicionieriaus pastatymas teisėtai įstiklintame balkone nekeičia statinio (daugiabučio namo) išvaizdos, tai pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo nuostatas, statybą leidžiančio dokumento daugiabučio namo paprastajam remontui nereikia.

Kondicionieriaus išorinio bloko pastatymas ant daugiabučio namo balkono grindų, jo netvirtinant prie balkono plokštės, nelaikytinas daugiabučio namo išvaizdos keitimu ir tokiems paprastojo remonto darbams atlikti SLD neprivalomas, jei kitų kondicionavimo sistemos elementų įrengimas nekeičia pastato išvaizdos, kaip nurodyta STR 1.05.01:2017 3 priedo 5 punkte.

 

Norint gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) dėl kondicionieriaus įrengimo daugiabučio namo išorėje reikia kreiptis į savo miesto savivaldybės administraciją.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top