Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija dėl nereceptinių vaistinių preparatų pardavimo gyventojams nuotoliniu būdu

Informuojame, kad 2020 m. kovo 20 d. Sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-475 nuspręsta leisti vaistinėms, kurios turi teisę siūlyti parduoti vaistinius preparatus nuotoliniu būdu, karantino Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  paskelbimo laikotarpiu  teikti  farmacinę  paslaugą  siūlant  parduoti nereceptinius  vaistinius  preparatus  gyventojams  nuotoliniu  būdu  supaprastinta  tvarka,  laikantis  šių reikalavimų:

  1. Vaistinė turi užtikrinti:
  • farmacinės paslaugos prieinamumą gyventojui ryšio priemonėmis;
  • informacijos apie  farmacinę  paslaugą  teikiantį  farmacijos  specialistą  (nurodant  jo  vardą, pavardę ir profesinę kvalifikaciją) pateikimą gyventojui.
  1. Gyventojui prieš sudarant nuotolinę nereceptinio vaistinio preparato pirkimo–pardavimo sutartį turi būti pasiūlyta ryšio priemonėmis konsultuotis (gauti farmacinę informaciją) su farmacinę paslaugą teikiančiu farmacijos specialistu. Gyventojui atsisakius konsultuotis, jam turi būti pateiktas perskaityti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje paskelbtas pasirinkto  nereceptinio  vaistinio  preparato  pakuotės  lapelis  ir  klausimas,  ar  jis suprato pasirinkto nereceptinio vaistinio preparato pakuotės lapelyje pateiktą informaciją.
  2. Gyventojui patvirtinus,  kad  jis  suprato  pasirinkto  nereceptinio  vaistinio  preparato  pakuotės lapelyje  pateiktą  informaciją,  laikoma,  kad  farmacinė  paslauga  yra  suteikta.  Tokiu  atveju  gali  būti sudaroma nuotolinė  vaistinio  preparato  pirkimo–pardavimo  sutartis,  išskyrus  atvejus,  kai  farmacijos specialistas nusprendžia kitaip.
  3. Iškilus neaiškumams dėl nereceptinio vaistinio preparato išdavimo, farmacijos specialistas turi susisiekti su gyventoju ryšio priemonėmis. To padaryti nepavykus, sprendimą dėl nereceptinio vaistinio preparato išdavimo ar neišdavimo priima farmacijos specialistas.
  4. Gyventojui pristatomų nereceptinių vaistinių preparatų siuntos pakuotės viduje ar ant jos, arba ant siuntą lydinčio dokumento turi būti nurodytas telefonas ir elektroninio pašto adresas, kuriuo pacientas gali kreiptis, jei jam reikia papildomos informacijos ar kyla klausimų, susijusių su vaistinio preparato vartojimu.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top