Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. sausio 28 d. įvyko pirmasis šiais metais Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu buvo priimti sprendimai 22 klausimais – patvirtinti kultūros, meno projektų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtinta Savivaldybės 2022 m. Užimtumo didinimo programa, pritarta Patunkiškių kaimo bendruomenės projektui „Paslaugų plėtra Patunkiškių kaime“ ir dalinio finansavimo skyrimui, patvirtinti nauji atliekų tvarkymo mokesčių dydžiai, pritarta susitarimo dėl ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo tarp Ukrainos Respublikos Luhansko srities Severodonecko miesto civilinės-karinės administracijos ir Lietuvos Respublikos Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui bei kiti sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais. Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai.

Posėdžio pradžioje Savivaldybės meras Algirdas Neiberka nenusižengė tradicijai ir pasveikino gimtadienius šventusius tarybos narius. Vėliau, patvirtinus darbotvarkę, buvo pradėti svarstymai.

Pritarta susitarimo dėl ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo tarp Ukrainos Respublikos Luhansko srities Severodonecko miesto civilinės-karinės administracijos ir Lietuvos Respublikos Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui

Tarybos nariai pritarė susitarimui dėl bendradarbiavimo tarp Severodonecko (Ukraina) ir Vilkaviškio (Lietuva) miestų plėtojant sportą, kultūrą, meną, sveikatą, poilsį ir turizmą pasirašymui. Susitarime numatyta plėtoti tarp Šalių bendradarbiavimą kultūros ir menų, turizmo ir sporto plėtros, vietos savivaldos, sveikatos apsaugos, švietimo, ekologijos ir racionalus gamtos išteklių naudojimo srityse.

Posėdžio pabaigoje, pritarus susitarimui tarp savivaldybių, šiuo metu Vilkaviškyje viešintis Severodonetsko meras ir Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka pasirašė oficialius bendradarbiavimo susitarimo dokumentus.

Patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros, meno projektų finansavimo tvarkos aprašas

Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros, meno projektų finansavimo tvarkos aprašas reglamentuoja Vilkaviškio rajono savivaldybėje vykdomų kultūros, meno projektų, finansuojamų iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų,  atranką, kurios tikslas – skatinti meno ir kultūros sklaidą Savivaldybėje, sudarant sąlygas pareiškėjams realizuoti savo kūrybines idėjas ir sumanymus. Projektų finansavimo dydis: didžiausia vienam projektui skiriama suma – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur; mažiausia vienam projektui skiriama suma – 500 (penki šimtai) Eur.

Patvirtinus Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros, meno projektų finansavimo tvarkos aprašą, bus galimybė finansuoti iš savivaldybės biudžeto projektus, skirtus įgyvendinti Savivaldybės kultūros politiką, skatinti Savivaldybės kultūros, meno įvairovę, sklaidą bei prieinamumą.

Patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų Užimtumo didinimo programa

Patvirtintos programos tikslas – pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad kiekvienas gyventojas galėtų rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį.

Įgyvendinant Programą bus vykdomos šios priemonės:

  • laikinųjų darbų organizavimas;
  • užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų teikimas nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims

Modeliui įgyvendinti yra numatyta finansuoti atvejo vadybininko darbo užmokestį ir numatomas teikti paslaugas: individualias ir grupines psichologo konsultacijas; teisines paslaugas, mokymus įvairiomis temomis (savivertė, finansinis raštingumas, skaitmeninis raštingumas, sveika gyvensena); krizių valdymo paslaugas, asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pavėžėjimą, grupinius užsiėmimus ir kitas paslaugas iš Socialinių paslaugų katalogo.

Pritarta Patunkiškių kaimo bendruomenės projektui „Paslaugų plėtra Patunkiškių kaime“ ir dalinio finansavimo skyrimui

Šiuo metu Patunkiškių kaimo bendruomenė neturi patalpų, kuriose galėtų vykdyti veiklą ištisus metus: šiltuoju metų sezonu bendruomenės nariai renkasi namelyje – pavėsinėje, o šaltuoju metų laiku bendruomenė nevykdo veiklos, nes neturi oro sąlygoms pritaikytų patalpų.

Įgyvendinant projektą bus įsigyjamas kilnojamas konteinerins namukas su visa įranga, tinkančia teikti socialines paslaugas. Ant namelio bus įrengtos saulės baterijos, kurios leis namelį aprūpinti elektra, taip pat į namelį bus pajungtas vanduo ir nuotekos. Įgyvendinus projektą, planuojamos teikti bendrosios socialinės paslaugos: sveikatinimo, socialinės valgyklos, apsirūpinimo būtiniausiais daiktais ir informavimo paslaugos.

Pritarta projekto „Kybartų miesto stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimui, finansuojamam iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos asignavimų

Atsižvelgdama į tai, kad nuo 2021 m. rugsėjo mėn. Kybartų mieste įsteigtas Kybartų užsieniečių registracijos centras, LR Vidaus reikalų ministerija Kybartų stadiono rekonstrukcijai skyrė 800,00 tūkst. Eur. dotaciją, kuri yra numatyta VRM asignavimuose. Ši dotacija bus naudojama likusiems Kybartų miesto stadiono statybos etapams įgyvendinti ir leistų kompleksiškai įgyvendinti turimą techninį projektą.

Šiuo metu Vilkaviškio rajono savivaldybė įgyvendina II statybos etapą – paslaugų paskirties pastato (buitinės patalpos – tribūna), griovimą, kitos paskirties negyvenamo pastato (buitinės patalpos-tribūna) ir viešųjų sanitarinių mazgų statybą bei dalies vandentiekio tinklų, dalies paviršinių nuotekų tinklų ir buitinių nuotekų tinklų statybą.

Įgyvendinus šį projektą bus sudarytos palankios aplinkos sąlygos Kybartų miesto gyventojų visų socialinių grupių fizinio aktyvumo skatinimui, sveikatos stiprinimui ir išsaugojimui, laisvalaikio užimtumui, gyvenimo kokybės gerinimui ir psichologinės Kybartų miesto gyventojų savijautos užtikrinimui.

Patvirtinti nauji atliekų tvarkymo mokesčių dydžiai

Patvirtinta, kad nuo 2022 metų vasario 1 d. Vilkaviškio savivaldybėje 1 gyventojui gyvenamosios paskirties pastate bus skaičiuojama 1,05 euro pastovioji ir 1,09 euro kintamoji mokesčio už atliekų surinkimą ir tvarkymą dalys be PVM (iki pakeitimo šios įmokos dalys atitinkamai buvo 0,86 euro ir 0,89 euro per mėnesį). Kadangi yra nustatyta, kad pastovioji įmokos dalis gali būti skaičiuojama maksimaliai 4 asmenims, o kintamoji – maksimaliai 3 asmenims, pastoviosios ir kintamosios dalių bendra maksimali įmoka 1 būstui yra 7,47 euro per mėnesį be PVM. Šie dydžiai suskaičiuoti įvertinus:

  • Komunalinių atliekų surinkimo sąnaudų (išskyrus sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai) pokyčius.
  • Mišrių komunalinių atliekų konteineriais surenkamų atliekų (toliau – mišrios komunalinės atliekos) ir kitų į sąvartyną, inertinių atliekų aikštelę, MBA, DGASA ir ŽAKA priimamų komunalinių atliekų (toliau – kitų rūšių (nemišrių) komunalinės atliekos) tvarkymo sąnaudų (išskyrus sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai) pokyčius.
  • Įmokų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo sąnaudų pokyčius.

Iki šiol taikyti įmokos už atliekų tvarkymą dydžiai buvo nustatyti dar 2010 metais. Per šį laikotarpį atliekų tvarkymo sistema įgyvendino daug plėtros projektų: pastatytos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių gamykla, 2 naujos regioninio sąvartyno celės, 3 naujos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Iki šiol pavykdavo išgyventi iš vidinių resursų, tačiau dabar pastebima, kad pradeda trūkti lėšų minimalioms atliekų tvarkymo paslaugoms užtikrinti.

Įmoka už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą vienam gyventojui išaugs 0,48 Eur per mėnesį. Vykusio susitikimo su LR Prezidentu Gitanu Nausėda metu Savivaldybės meras Algirdas Neiberka išreiškė rūpestį dėl Aplinkos ministerijos keliamų mokesčių gyventojams, Marijampolės regiono merai teigė, kad mokesčiai neturėtų didėti žmonių sąskaita.

Naujus atliekų tvarkymo mokesčių dydžius sausio mėn. tarybos posėdžiuose ruošiasi tvirtinti visos Marijampolės regiono savivaldybės (Marijampolės ir Šakių rajono savivaldybių tarybos jau patvirtino, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybės svarstys šį klausimą greitu metu). Pagal Jungtinės veiklos sutartį įmokų už komunalinių surinkimą ir tvarkymą dydžiai turi būti vienodi visose Marijampolės regiono savivaldybėse. Pažymima, kad Marijampolės regione nustatomas atliekų tvarkymo mokesčių dydis vienam gyventojui, nepaisant padidėjimo, išlieka vienas mažiausių Lietuvoje.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top