Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie savivaldybėje teikiamas socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje

2022 metais Vilkaviškio rajono savivaldybėje Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektus įgyvendina 10 neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų.

Projektų įgyvendinimui skirta 81 195 Eur (iš jų – 64 195 Eur valstybės biudžeto lėšos ir 17 000 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos).

Informacija apie teikiamas socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje:

Eil. Nr. Paslaugas teikianti organizacija Teikiamos paslaugos
1. Vilkaviškio sutrikusios psichikos

žmonių globos bendrija,

Maironio g. 25, Vilkaviškis

Pirmininkė Gražina Barkauskienė

El. p. vilk.spzgb@gmail.com

Tel. 834251663

1.  Neįgaliųjų dienos užimtumas         (socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas ir (ar) atkūrimas; saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas; užimtumas amatų būreliuose).

2.  Individuali paslauga neįgaliajam.

3.  Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

 

2. Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugija,

Vytauto g. 95-1a, Vilkaviškis

Pirmininkė Janina Žekienė

El. p. vilkaviskiond@gmail.com

Tel. 834251888

1.  Neįgaliųjų dienos užimtumas (neįgaliųjų savarankiškumo kasdieninėje veikloje įgūdžių ugdymas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ansamblyje „Likimas“, užimtumas amatų būreliuose „Kamanės“ ir „Kybartiečiai“).

2.  Individuali paslauga neįgaliajam.

3.  Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

 

3.

 

Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“,

Jašinsko g. 2, Vilkaviškis

Pirmininkas Kazimieras Kukis

El. p. vilkaviskis.insula@gmail.com

Tel. 861046053

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas (savarankiškumo kasdieninėje veikloje įgūdžių formavimas ir (ar) atkūrimas; aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas (šiaurietiškas ėjimas); užimtumas amatų būrelyje).

2. Individuali paslauga neįgaliajam.

3. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

 

4. Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių draugija,

Maironio g. 11, Vilkaviškis

Pirmininkas Vitas Jablonskis

El. p. vitas.jablonskis@gmail.com

Tel. 861857324

1.   Individuali paslauga neįgaliajam (pavežant neįgalųjį į dializės įstaigą).

2.   Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

 

5. Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija,

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

Pirmininkė Valė Masiliūnienė

El. p. lid20vilkaviskis@gmail.com

Tel. 861397521

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas (socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, užimtumas amatų būreliuose „Hobis“ ir „Gražiškietės“).

2. Individuali paslauga neįgaliajam.

3. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

 

6.

 

Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras (projekto veiklas vykdo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Vilkaviškio rajono filialas,

J. Basanavičiaus a. 11, Vilkaviškis

Pirmininkas Gediminas Rašimas)

El. p. vilkaviskis@lass.lt

Tel. 8 672 65220

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas (socialinių ir kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas, pažintinių funkcijų formavimas, užimtumas amatų būrelyje);

2. Individuali paslauga neįgaliajam.

3. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

 

7.

 

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga,

Maironio g. 25, Vilkaviškis

Pirmininkė Vita Zmitrevičienė

El. p. vilkaviskisneigalieji@gmail.com

Tel. 8 652 18033

1.Neįgaliųjų dienos užimtumas (savarankiškumo kasdieninėje veikloje įgūdžių formavimas ir (ar) atkūrimas; užimtumas amatų būreliuose).

2. Individuali paslauga neįgaliajam.

3. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius.

4. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

8.

 

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija „Suartėkim“,

Vytauto g. 83, Vilkaviškis

Pirmininkė Anelė Dulinskienė

El. p. aneledulinskiene3@gmail.com

Tel. 8 630 74233

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas (socialinių ir kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas ir (ar) atkūrimas, užimtumas amatų būrelyje „Darbščiosios rankos“).

2. Individuali paslauga neįgaliajam.

3. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

 

9. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Vilkaviškio pirminė organizacija

J. Basanavičiaus a. 11, Vilkaviškis

Pirmininkė Ala Grigoriana

 El. p. ala.grigoriana8@gmail.com

Tel. 8 653 39845 (SMS)

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas (socialinių, kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas).

2. Individuali paslauga neįgaliajam.

3. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

10. Onkologinių ligonių asociacija „Viltis“

Vilniaus g. 4, Vilkaviškis

Pirmininkas Kazys Bagušis

El. p. vilkaviskis.viltis@gmail.com

Tel. 8 673 70667

1. Individuali paslauga neįgaliajam.

2. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

2022 metais planuojamas bendras paslaugas gavusių asmenų skaičius yra 427,  iš jų – 359 suaugę neįgalieji (iš jų – 9 neįgalieji, išėję iš globos namų, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus), 5 neįgalūs vaikai ir 63 šeimos nariai.

Nuo 2022-01-01 iki 2022-06-30 socialinės reabilitacijos paslaugos bendruomenėje suteiktos 365 asmenims (iš jų – 304 suaugusiems neįgaliesiems, 3 neįgaliems vaikams ir 58 neįgaliųjų šeimos nariams).

Socialinės paramos skyriaus informacija

 

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top