Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie kultūros paveldo objektą – Vilkaviškio senųjų kapinių komplekse esantį Liudo Lietuvininko antkapį

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-331 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, šiais metais bus parengta ir Restauravimo taryboje tvirtinama Liudo Lietuvninko antkapio tyrimo, restauravimo ir konservavimo darbų programa.
Parengus ir patvirtinus vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programą, sekančiais metais planuojama atlikti antkapio restauravimo darbus.
Šiuo metu virš antkapio yra įrengtas stogelis siekiant apsaugoti antkapinę skulptūrą nuo lietaus kritulių.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top