Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie akredituotas neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas, teiksiančias socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje

INFORMACIJA APIE AKREDITUOTAS NEĮGALIŲJŲ NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS,

NUO 2023-01-01 TEIKSIANČIAS SOCIALINĘ REABILITACIJĄ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE

Eil.

Nr.

Paslaugos teikėjas Paslaugos teikimo vieta Akredituotų vietų skaičius

 

Kontaktai

 

SOCIALINĖ REABILITACIJA NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE
1. Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

 

Maironio g. 25,

Vilkaviškis

 

30 Pirmininkė Gražina Barkauskienė

Tel. 8 342 51663

El. p. vilk.spzgb@gmail.com

2. Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga

 

Maironio g. 25,

Vilkaviškis

 

35 Pirmininkė Vita Zmitrevičienė

Tel. 8 652 18033

El. p. vilkaviskisneigalieji@gmail.com

3. VšĮ LASS pietvakarių centras J. Basanavičiaus a. 11, Vilkaviškis

 

35 Vilkaviškio rajono filialo pirmininkas Gediminas Rašimas

Tel. 8 672 65220

El. p. vilkaviskis@lass.lt

4. Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugija

 

Vytauto g. 95-1a, Vilkaviškis;

Vištyčio g. 38, Kybartai

35 Pirmininkė Janina Žekienė

Tel. 8 342 51888

El. p. vilkaviskiond@gmail.com

5. Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija

 

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

 

34 Pirmininkė Valė Masiliūnienė

Tel. 8 613 97521

El. p. lid20vilkaviskis@gmail.com

6. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Vilkaviškio pirminė organizacija

 

J. Basanavičiaus a. 11, Vilkaviškis

 

12 Pirmininkė Ala Grigoriana

Tel. 8 653 39845 (SMS)

El. p. ala.grigoriana8@gmail.com

7. Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija „Suartėkim“

 

Vytauto g. 83,

Vilkaviškis

 

15 Pirmininkė Anelė Dulinskienė

Tel. 8 630 74233

El. p. aneledulinskiene3@gmail.com

8. Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“

 

P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis

 

20 Pirmininkas Kazimieras Kukis

Tel. 8 610 46053

El. p. vilkaviskis.insula@gmail.com

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

  1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
  2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

  • Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
  • Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
  • Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
  • Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos poreikis – ne rečiau kaip 4 kartus per mėnesį.

Asmens prašymų priėmimas:

Dėl akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Socialinės paramos skyriaus specialistą, dirbantį seniūnijoje pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia:

  1. prašymą (prašymo forma);
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. asmens negalią patvirtinantį dokumentą.

Prašymai priimami nuo 2023 m. sausio 2 d.

Socialinės paramos skyriaus informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top