Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2022 m. rugpjūčio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Šiandien, rugpjūčio 26 dieną, įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 33 klausimais.

Posėdyje dalyvavo 24 Tarybos nariai.

Tradiciškai pasveikinus gimtadienius liepos ir rugpjūčio mėnesiais šventusius Tarybos narius bei patvirtinus posėdžio darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Patikslintas mokinių skaičius

Taryba patikslino Vilkaviškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičių 2022–2023 mokslo metais.

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 m. m. planuojamos 237 klasės / 219 klasių komplektai, kuriose mokysis 3886 mokiniai be priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių.

2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinėse įstaigose iš viso mokėsi 5181 mokininiai (iš jų 314 priešmokyklinukai ir 965 ikimokyklinukai).

Planuojama, kad 2022–2023 iš viso rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose bus 5184 mokiniai, iš jų –  349 priešmokyklinukai ir 949 ikimokyklinukai.

2022–2023 mokslo metais rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokysis daugiau mokinių negu pernai.

Pritarta sutikimui dalyvauti įgyvendinant priemonę „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“

Įgyvendinant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plėtros pažangos priemonę suplanuota profesinio orientavimo sistemos reforma, kuria numatoma 2022 m. įdarbinti karjeros specialistus.

Iš viso tam bus skirta 4,6 etato.

Profesinio orientavimo paslaugas turės teikti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus reikalavimus.

Karjeros specialisto etato dalis bus skiriama pagal bendrą mokinių skaičių proporcingai 1–12 klasėse. Minimalus karjeros specialisto etato skaičius švietimo įstaigoje – 0,5 etato.

Deleguota narė

Tarybos nariai pritarė deleguoti į Kultūros ministerijos formuojamą regioninės kultūros tarybą Vilkaviškio kultūros centro direktoriaus pavaduotoją kultūrinei veiklai Giedrę Ciganskienę.

Kultūros ministerijos formuojamos regioninės kultūros tarybos bus sudaromos apskričių teritoriniu pagrindu ir siūlys sprendimus dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamų lėšų kultūros ir meno projektams Lietuvos regionuose skyrimo.

Pritarta bendruomenės „Dailučių švyturiai“ projektui

Tarybos nariai pritarė skirti dalinį finansavimą bendruomenės „Dailučių švyturiai“ projektui. Bendruomenė projektu „Dailučių kaimo sveikatingumo centras“ sieks mažinti ne tik kaimo, bet ir aplinkinių kaimų gyventojų sergamumą, teikiant sveikatingumo paslaugas.

Įgyvendinant Projektą yra planuojama įsigyti: pirtį-namelį, kuriame bus teikiamos sveikatingumo paslaugos, 2 termomasažines lovas, masažavimo stalą, vandens masažinę vonią.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti naujų darbo vietų (etatų) – 1, 25.

Pritarta saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui

Siekiant didinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą visuomeninės paskirties pastatuose, prisidedant prie klimato kaitos mažinimo, buvo pritarta sprendimui dėl saulės fotovoltinių elektrinių įrengimo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje bei Vilkaviškio socialinės pagalbos centre projekto rengimo, įgyvendinimo ir dalinio finansavimo skyrimo.

Projektus planuojama įgyvendinti pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“.

Įgyvendinant projektą Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje planuojama ant pastato stogo, esančio Arminų g. 1, Sūdavos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav., įrengti 54 kW galios fotovoltinę elektrinę. Planuojamas Projekto biudžetas sudaro apie 65 340 Eur, iš kurių klimato kaitos programos lėšos sudaro apie 42 876 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudarytų apie 22 464 Eur.

Įgyvendinant projektą Vilkaviškio socialinės pagalbos centre planuojama ant pastato stogo, esančio Vysk. A. Karoso g. 5, Vilkaviškis įrengti iki 30 kW galios fotovoltinę elektrinę. Planuojamas Projekto biudžetas sudaro apie 27 765 Eur, iš kurių klimato kaitos programos lėšos sudaro apie 23 820 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudarytų apie 3 945 Eur.

Planuojamas Projektų įgyvendinimo laikotarpis – 2023–2024 metai.

Pritarta gatvės pavadinimo pakeitimui

Kybartų seniūnija 2022 m. liepos 11 d. pateikė raštą Nr. S5-41-(23)(1.5), kuriame nurodyti gyventojų žodinės apklausos rezultatai dėl V. Montvilos g. pavadinimo keitimo į Pilėnų g.

Dabartinė V. Montvilos gatvė ankščiau turėjo Pilėnų gatvės pavadinimą ir apklausiant gyventojus dėl V. Montvilos g. Kybartuose pavadinimo keitimo dauguma gatvės gyventojų pritarė gatvės pavadinimo keitimui.

Tarybos nariai šiam Tarybos sprendimui pritarė vienbalsiai.

Patvirtintas dviračių tako aplink Paežerių ežerą planas

Patvirtinus parengtą Specialųjį planą, dviračių takas tarnaus susisiekimui tarp Vilkaviškio miesto, sodų bendrijų, Dvaro parko, rekreacinių teritorijų bei kitų objektų. Tai populiarins dviračių sportą kaip laisvalaikio praleidimo ir galimo patogaus susisiekimo formą. Specialiojo plano sprendiniuose numatytos inžinerinės infrastruktūros objektų – automobilių stovėjimo, poilsio aikštelių, kempingų, paplūdimių, kitų įrenginių galimos statybos vietos, kurias bus galima pasiekti dviračių taku, skatintų oro taršos mažinimą ir tvarios ekonomikos kūrimą.

Nuo 2022 m. spalio 1 d. įsigalioja naujos kainos

Tarybos posėdyje priimtas sprendimas nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be PVM).

Patvirtintos kainos (be pridėtinės vertės mokesčio):

  • vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 2, 34 Eur/m3.
  • vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,
    įvaduose – 2, 30 Eur/m3.
  • abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2, 39 Eur/m3.
  • abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade – 2,28 Eur/m3.

Priimti sprendimai įsigalioja nuo 2022 m. spalio 1 d. ir galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top