Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2022 m. kovo 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. kovo 25 dieną įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 31 klausimu.

Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai. Vėliau, patvirtinus darbotvarkę, buvo pradėti svarstymai.

Pritarta skirti lėšas humanitarinei pagalbai nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje

Tarybos nariai vienbalsiai nutarė skirti iki 20 tūkst. eurų lėšų humanitarinę pagalbą nukentėjusiems nuo karo Vilkaviškio rajono savivaldybės partneriams – Severodonecko gyventojams – iš 2022 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Pritarta Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, veiklos ataskaitoms

Tarybos posėdyje buvo pristatytos Vilkaviškio „Aušros“ progimnazijos, Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos, Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos, Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro, Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro, Vilkaviškio r. priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos.

Pritarta ilgalaikei paskolai investicijų projektams finansuoti

Gavus ilgalaikę paskolą bus galima prisidėti 1 110 000 Eur prie 15 investicijų projektų, kurie finansuojami iš Lietuvos Respublikos Valstybės, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, vykdymo, užtikrinant lėšų grąžinimą Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis per 5 metus.

Pritarta Vilkaviškio r. mokymo įstaigų reorganizavimui

Tarybos nariai sutiko, kad Vilkaviškio r. Alvito mokykla-daugiafunkcis centras, Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras būtų prijungti prie Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro. Taip pat pritarta reorganizuoti Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus  mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant jį prie Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos.

Reorganizavimo tikslas – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamų mokyklų veiklą organizuoti optimaliais žmogiškaisiais, finansiniais ir materialiniais ištekliais, tikslingiau paskirstyti ir naudoti mokinio lėšas įgyvendinant ugdymo programas, užtikrinti kokybišką mokykloms priskirtų funkcijų vykdymą, maksimaliai išnaudoti ugdymo plano galimybes.

Patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų planas

Socialinį planą pristatė Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė.

Pagrindiniai jo siekiai – teikti kokybiškas socialines paslaugas mūsų krašto gyventojams, didinti jų prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį, sudaryti sąlygas patiems žmonėms, šeimoms ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, užtikrinti kiekvieno vaiko socialinę gerovę bei apskritai plėsti socialinių paslaugų įvairovę įtraukiant nevyriausybines organizacijas.

Patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Vilkaviškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašas

Šis Aprašas užtikrins Savivaldybės vietinės reikšmės kelių gerą būklę ir tinkamą Programos lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymą ir naudojimą.

Pritarta Bendradarbiavimo sutarties tarp Mykolo Romerio universiteto ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui

Pasirašius Bendradarbiavimo sutartį bus skatinama naudinga, regiono poreikius atitinkanti valdžios, verslo, mokslo ir studijų integracija bei bendradarbiavimas rengiant studijų, mokymo programas, mokymo metodinę literatūrą, skleidžiant gerąją patirtį, organizuojamos veiklos, sudarančios prielaidas plėsti specialistų kokybišką rengimą, bendradarbiaujama mokslo taikomojoje veikloje.

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top