Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2021 m. spalio 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. spalio 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 16 klausimų – pritarta 2021 metų biudžeto pakeitimui, patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius rajono švietimo įstaigose, pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimui, priimti sprendimai dėl sutikimo perimti valstybės turtą bei kiti sprendimai, rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 25 Tarybos nariai. Vienbalsiai patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Sieks Vilkaviškio ligoninės vaikų skyriaus išsaugojimo

Posėdžio pradžioje, Savivaldybės meras paneigė visus gandus ir pasidžiaugė, kad Vilkaviškio ligoninė išlieka dabartinėmis sąlygomis – ji pateko tarp 7 Kauno regiono antrinio lygio gydymo įstaigų, kuriose ir toliau numatoma teikti daugiaprofilines stacionaro paslaugas.

Tarybos vardu buvo išsakyta aiški pozicija dėl Vaikų skyriaus ateities – skyriaus negalima vadinti „nuostolingu“, tai yra nepamatuojama ir būtina pagalba mūsų rajono vaikams, o Savivaldybės prioritetas yra, kad šis skyrius ir toliau teiktų paslaugas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Tam, kad šis skyrius išliktų dabartinėmis sąlygomis, yra reikalinga Savivaldybės pagalba ligoninei ir prisidėjimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Tarybos nariai vienbalsiai nubalsavo, kad reikalinga kurti darbo grupę, kuri apskaičiuos tikslią prisidėjimo sumą. Nuspręsta, kad darbo grupė pateiks išvadas ir rekomendacijas Tarybos nariams iki gruodžio 1 d.

Mokėti nereikės

Tarybos posėdyje pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1281 „Dėl maitinimo normos ir fiksuoto mėnesinio mokesčio ugdymo aplinkai gerinti nustatymo“ pakeitimui ir nustatyta, kad mokestis priešmokyklinio amžiaus vaikų ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio / priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo grupėse mokamas ugdymo aplinkai gerinti, kai vaikai lanko įstaigą ilgiau kaip 6 valandas.

Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad nuo šių mokslo metų bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, kurių ugdymo procesas vyktų 4 valandas, nebeliko, todėl tėvams, vedantiems vaikus į trumpesnio buvimo (iki 6 val.) grupes, fiksuoto mokesčio, kuris siekia 7 Eur, mokėti nereikės.

Gatvei suteiktas pavadinimas

Į naująjį Vilkaviškio sporto ir pramogų centrą vedančiai gatvei suteiktas pavadinimas – Sporto gatvė. Šis pavadinimas buvo apsvarstytas Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisijoje bei sulaukė daugiausiai palaikymo iš gyventojų.

Pakeista Šeimos komisija

Atsiradus poreikiui, pakeista Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisija – vietoj valstybės tarnautojos Ritos Viktoravičienės į komisijos sudėtį įtraukta Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) Šarūnė Kamaitytė.

Priminsime, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisija yra renkama Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui ir ją sudaro:

 • Žilvinas Gelgota, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Gedeminas Gudaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;
 • Simona Bikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;
 • Šarūnė Kamaitytė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė);
 • Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys;
 • Lijana Jančauskienė – Vilkaviškio socialinės pagalbos centro darbuotoja;
 • Robertas Mickevičius – Vilkaviškio „Lions“ klubo narys.

Atnaujinta komisijos sudėtis

Tarybos posėdyje buvo pakeista Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėtis – vietoje Edmundo Rumbino, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto, laikinai atlikusio  Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus pareigas, įrašytas Linas Šapalas, naujai priimtas Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas).

Su patvirtintu pakeitimu Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisiją sudarys: Vitas Gavėnas, Savivaldybės administracijos direktorius, Komisijos pirmininkas; Vita Valaitienė, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas, Komisijos pirmininko pavaduotoja; Linas Šapalas, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas); Valdimaras Bakutis, Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas; Darius Bunikis, Savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas); Vilma Kolpakovienė, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja; Lina Stepšienė, Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja.

Priminsime, kad ši Komisija tikrina, rengia išvadas, teikia siūlymus dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių, programos lėšų panaudojimo planų. Komisija vykdo ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei Savivaldybės tarybos pavedimus.

Patvirtintas neprivatizuotinų laisvos valstybinės žemės sklypų sąrašas

Tarybos nariai patvirtino sąrašą laisvos valstybinės žemės sklypų, esančių Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, būtinais visuomenės poreikiams.

Taryba taip pat nusprendė teikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriui siūlymą rengiant kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektus, įtraukti į neprivatizuojamų žemės plotų sąrašą nurodytus žemės sklypus. Šie žemės sklypai būtų naudotini visuomenės poreikiams.

Pritarta projekto įgyvendinimui

Siekiant, kad būtų užtikrintas kokybiškas vaikų dienos centro „Atžala“ veiklos organizavimas, Tarybos nariai pritarė Gudkaimio kaimo bendruomenės projektui „Vaikų dienos centro „Atžala“ kapitalinis remontas“ ir skyrė dalinį finansavimą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti Gudkaimio kaimo bendruomenės vaikų dienos centro „Atžala“ patalpas. Ketinama perplanuoti esamas patalpas: kirsti ir platinti angas laikančiose sienose, išardyti dalį vidaus sienų ir pertvarų, įrengti naują pertvarą. Taip pat būtų naujai suplanuotos patalpos: tambūras, holas, sanitarinė patalpa, žaidimų ir užsiėmimų patalpos. Užsiėmimų patalpoje ketinama įrengti virtuvėlės zoną, taip pat būtų atliekama patalpų apdaila. Ketinama įrengti laminuotų medžio plaušų plokščių dangos bei akmens masės plytelių grindis, sumontuoti akustines pakabinamas lubas, nudažyti sienas, dalį jų dengiant keraminėmis plytelėmis. Taip pat būtų sumontuojamos naujos vidaus durys, patalpose projektuojama nauja elektros instaliacija. Prie įėjimo į remontuojamas patalpas būtų suprojektuotas pandusas žmonėms su negalia. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022 metai.

Sieks pritraukti gydytojus

Norint suteikti kvalifikuotas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, svarbu reikalingas specialistų gydytojų skaičius asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Sumažinus trūkumą specialistų, pacientams sutrumpėtų laukimas eilėse, pagerėtų suteikiamų paslaugų kokybė. Siekiant į Vilkaviškio rajoną pritraukti trūkstamus specialistus gydytojus, Taryboje patvirtintas Trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir rezidentūros studijų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Patvirtinto Aprašo tikslas – nustatyti skatinimo priemonių skyrimo naujai atvykstantiems dirbti trūkstamos specialybės gydytojams bei rezidentams į ASPĮ tvarką, siekiant skatinti atvykti dirbti į ASPĮ tam, kad būtų užtikrintos kokybiškos ir prieinamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams.

Norint užtikrinti nenutrūkstamą darbą, būtina didinti trūkstamų specialistų gydytojų skaičių visose Savivaldybei pavaldžiose sveikatos priežiūros įstaigose.

Tvarko aprašu numatomos tokios Skatinimo priemonės gydytojams:

 • Iki 5 000,00 Eur dydžio metinė vienkartinė piniginė išmoka gydytojams.
 • Iki 7 000,00 Eur dydžio metams skatinimo priemonės rezidentams – kasmetinė rezidento stipendija, skirta valstybės nefinansuojamoms rezidentūros studijoms apmokėti;
 • Iki 35 000,00 Eur – rezidentūros studijų kompensavimas, bet nedidesnis nei rezidentūros studijų kaina, apmokant kasmet lygiomis dalimis, per 5 metus po rezidentūros studijų baigimo pagal rezidentūros išlaidų sąmatą, pasirašius sutartį su ASPĮ.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top