Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2021 m. gruodžio 22 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. gruodžio 22 d. įvyko paskutinis šiais metais Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 23 klausimais – pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pakeitimams, patvirtinta visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaita, patvirtintas naujas Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos aprašas, Savivaldybės viešosioms įstaigoms suteiktos kategorijos, priimti sprendimai dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise bei kiti sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Tradiciškai pasveikinus gimtadienius šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimui

Tarybos posėdyje priimtas sprendimas patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimus, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus ir Tarybos narių pasiūlymus.

Patvirtintą reglamentą parengė mero potvarkiu sudaryta Darbo grupė, kuri atsižvelgė į visus Reglamento rengimo stadijoje Tarybos narių pateiktus siūlymus.

Reglamente numatytos šios naujovės: keičiama savivaldybės mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo procedūra. Atsižvelgus į Tarybos narių siūlymus, keičiami Reglamento papunkčiai, reglamentuojantys Tarybos nariui skiriamos išmokos panaudojimą, kanceliarijos išlaidos papildomos naujomis priemonėmis. Taip pat pasikeitė viešojo sektoriaus subjektų atskaitomybės procesas susiejant atsiskaitymą už veiklą su finansiniais rodikliais.

Keičiasi teikiamų socialinių paslaugų kainos

Atsižvelgus į padidėjusį darbo užmokestį, apsaugos priemonių įsigijimui reikalingas lėšas, didėjančias degalų, vartojimo prekių ir kitų paslaugų kainas, Taryba nustatė naujas Vilkaviškio socialinės pagalbos centro teikiamų paslaugų kainas.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. jos sieks:

 • pagalbos į namus paslaugos 1 valandos kaina – 7,90 Eur;
 • transporto paslaugos neįgaliesiems 1 kilometro kaina – 0,18 Eur;
 • dienos socialinės globos, teikiamos asmens namuose, vienam asmeniui kaina – 8,20 Eur už valandą;
 • Vilkaviškio socialinės pagalbos centre dienos socialinės globos paslaugos asmeniui su negalia ir sunkia negalia kaina per mėnesį – 840,00 Eur.

Kitu sprendimu Taryba nustatė naujus maksimalius trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžius Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams pagal asmenų grupes (Eur / mėn.):

Eil. Nr. Socialinės globos paslaugos pavadinimas Gyventojų grupės  
Vaikui su negalia Vaikui su sunkia negalia Likusiam be tėvų globos ir socialinę riziką patiriančiam vaikui Senyvo amžiaus bei suaugusiam asmeniui su negalia Senyvo amžiaus bei suaugusiam asmeniui su sunkia negalia
1. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje 1 500 1 450 1 500 1 050 1 000
2. Dienos socialinė globa institucijoje 700 700
3. Dienos socialinė globa asmens namuose 1 100 1 000 1 350 1 350

Taip pat Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariai patvirtino naują ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainą Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose:

 • ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia – 800,00 Eur per mėnesį;
 • ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa asmenims su sunkia negalia – 890,00 Eur per mėnesį.

Patvirtinti ar pakeisti tvarkos aprašai

Tarybos posėdyje patvirtinti Globos centro ir budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) veiklos finansavimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. Šis sprendimas padės reglamentuoti globos centro ir budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) veiklos finansavimo tvarką, kuriant alternatyvias vaikų globos institucijoms socialines paslaugas, užtikrinančias tėvų globos netekusiems vaikams augti natūralioje šeimos aplinkoje.

Kitu sprendimu Taryba patvirtino naują Vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą. Parengto Tvarkos aprašo pakeitimas inicijuotas atsižvelgiant į nūdienos realijas bei 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos Rekomendacijas dėl vienkartinės piniginės socialinės paramos skyrimo ligos atveju. Taip pat priimti tvarkos aprašo pakeitimai leis tinkamai įgyvendinti Piniginės socialinės paramos įstatymo  nuostatas, kuriomis siekiama mažinti skurdo riziką ir socialinę atskirtį.

Nustatytos autobusų maršrutų bilietų kainos ir tarifai

Savivaldybės taryba ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius, atsižvelgiant į vežimo sąnaudų, gautų pajamų pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyse tarp savivaldybės ir vežėjų numatytus įsipareigojimus.

Pasikeitus ekonomikos situacijai, padidėjus darbo užmokesčiui, išaugus degalų, remonto paslaugų, detalių, eksploatacinių medžiagų kainoms, Taryboje priimtas sprendimas keisti nustatytus keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais tarifus ir dydžius, juos didinant.

Nustatyti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo autobusų maršrutais:

 • tarifas už vieną keleivio vežimo kilometrą – 0,10 Eur (be PVM);
 • vienkartinio bilieto kaina – 0,64 Eur (be PVM);
 • mėnesinio bilieto kaina – 13,76 Eur (be PVM).

Taip pat nustatyti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais:

 • tarifas už vieną keleivio vežimo kilometrą – 0,10 Eur (be PVM);
 • mažiausia vienkartinio bilieto kaina – 0,64 Eur (be PVM).

Keleiviams, turintiems teisę į lengvatas, bus toliau taikomos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatytos nuolaidos.

Nustatyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai

Galiojantys teisės aktai įpareigoja Savivaldybės tarybą ne mažiau 3 ir ne daugiau nei 5 metams nustatyti Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus (toliau – Tarifai).

Patvirtintu Tarybos sprendimu Tarifai nustatyti penkerių metų laikotarpiui, t. y. 2022–2026 metų laikotarpiui.

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifai apskaičiuoti vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta metodika.

Nors patvirtinti Tarifai nuo kitų metų padidės, daugiabučių gyventojai tai pajus neženkliai.

Nustatytos prekybos ar paslaugų teikimo viešosios vietos

Tarybos patvirtintu sprendimu pakeistas ankstesnis Savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. B-TS-518, kuriuo siekiama išplėsti viešųjų vietų sąrašą, kuriose būtų galima prekyba ar paslaugų teikimas iš kioskų, paviljonų, lauko kavinių, nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų (vienkartinės prekybos vietos).

Atrenkant viešąsias vietas buvo atsižvelgiama į verslo poreikius, naujas viešąsias erdves, jaunimo siūlymus, pageidavimus.

Taip pat nustatytos vietos, kuriose draudžiama prekiauti ar teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių). Toje prekyba draudžiama Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštėje ir ant tiltų, viadukų, gatvių sankryžose.

Iš kioskų, paviljonų, lauko kavinių galima prekyba ar paslaugų teikimas:

Eil.

Nr.

Viešosios vietos adresas, vietų skaičius Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai
1. Vilkaviškio miesto seniūnija
1.1. J. Basanavičiaus aikštės prieigos (pėsčiųjų alėja ir J. Basanavičiaus a. 11 sankirta), 4 vietos. Prekyba lauko kavinėse.

Nuomos (dviračių, riedučių, elektromobilių ir pan.), buities (fotografavimo, piešimo, svėrimo ir pan.), nesudėtingų atrakcionų, kilnojamojo transporto ir kt. paslaugos.

1.2. Miesto sodo teritorija, 1 vieta. Prekyba lauko kavinėse.

Nuomos (dviračių, riedučių, elektromobilių ir pan.), buities (fotografavimo, piešimo, svėrimo ir pan.), nesudėtingų atrakcionų, kilnojamojo transporto ir kt. paslaugos.

1.3. Teritorija S. Daukanto g. (tarp kapinių ir miesto turgaus automobilių parkavimo aikštelės), 3 vietos. Prekyba iš kioskų.
2. Kybartų seniūnija
2.1. J. Basanavičiaus g., Kybartų m. (prie namo Nr. 15), 1 vieta. Prekyba iš kioskų.
2.2. J. Basanavičiaus g., Kybartų m. (prie PC „Maxima“), 1 vieta. Prekyba iš kioskų.
3. Pilviškių seniūnija  
3.1. Vasario 16-osios g. aikštė, Pilviškių mstl., 4 vietos. Prekyba iš kioskų.
3.2. Stoties g., prie namo Nr. 2, Pilviškių mstl., 1 vieta. Prekyba iš kioskų.

Nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų galima prekyba ar paslaugų teikimas:

Eil.

Nr.

Viešosios vietos adresas, vietų skaičius Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai
1. Vilkaviškio miesto seniūnija
1.1. Vilkaviškio miesto rekreacinė teritorija prie Šeimenos upės, 3 vietos. Prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (tik vežimėliai-šaldikliai, skėtis).
1.2. Miesto sodo teritorija, 4 vietos. Prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (vežimėliai-šaldikliai, skėtis), prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
1.3. Radastų ir Vytauto g. sankirta (žalios vejos zona), 2 vietos. Prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (tik vežimėliai-šaldikliai, skėtis, išskyrus prekybą gėlėmis).
1.4. Teritorija Vytauto g. tarp Nr. 91 ir Nr. 97, 6 vietos. Prekyba specialiai įrengtose vietose (stoginės).
1.5. Vilkaviškio miesto pliažo teritorija, 4 vietos. Prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (tik vežimėliai-šaldikliai, skėtis).
1.6. Šalia Vilkaviškio jachtklubo „Škvalas“ esanti teritorija, 2 vietos. Prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (tik vežimėliai-šaldikliai, skėtis).
1.7. Kapų g. (prie civilinių kapinių), 10 vietų*. Vienkartinė prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
1.8. Pagramdų k. (prie civilinių kapinių), 8 vietos*. Vienkartinė prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
2. Klausučių seniūnija
2.1. Klausučių g. 20, Klausučių k. (prie seniūnijos pastato esanti automobilių stovėjimo aikštelė), 3 vietos*. Vienkartinė prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
3. Kybartų seniūnija
3.1. Mindaugo g., Kybartų m. (prie civilinių kapinių), 10 vietų*. Vienkartinė prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
3.2. Eitkūnų g., Kybartų m. (prie civilinių kapinių), 10 vietų*. Vienkartinė prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
3.3. J. Basanavičiaus g., Kybartų m. (prie namo Nr. 48), 4 vietos. Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių.
3.4. J. Basanavičiaus g., Kybartų m. (prie PC „Maxima“), 7 vietos. Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
3.5. J. Basanavičiaus g., Kybartų m. (prie namo Nr. 39), 4 vietos. Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
4. Šeimenos seniūnija
4.1. Prie Alvito k. civilinių kapinių, 5 vietos*. Vienkartinė prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
4.2. Paežerių g. 38, Kisiniškių k. (valčių nuleidimo aikštelė), 2 vietos.* Vienkartinė prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
4.3. Dvaro g., Paežerių k., 3 vietos. Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
5. Bartninkų seniūnija
5.1. Aistos g., Bartninkų mstl. (automobilių stovėjimo aikštelė), 1 vieta*. Vienkartinė prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
5.2. Sūduvos g. 17, Pašeimenių k. (prie bendruomenės namų), 1 vieta.* Vienkartinė prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
6. Keturvalakių sen.
6.1. Liepų g., Keturvalakių k. (prie civilinių kapinių), 10 vietų*. Vienkartinė prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
7. Gražiškių seniūnija
7.1. Sūduvos g. 5, Gražiškių mstl. (automobilių stovėjimo aikštelė prie stadiono), 2 vietos*. Vienkartinė prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
8. Pajevonio seniūnija
8.1. Vytauto Didžiojo g. 2, Pajevonio k., 1 vieta. Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
8.2. Zanylos g., Būdviečių k. (šalia Zanylos g. 17), 1 vieta. Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
9. Vištyčio seniūnija
9.1. Taikos, Vytauto ir Ežero gatvių sankirta (asfaltuota aikštelė), Vištyčio mstl., 4 vietos. Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
9.2. S. Dariaus ir S. Girėno g. (prie pėsčiųjų tako), Vištyčio mstl., 3 vietos*. Vienkartinė prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
9.3. Poilsiavietė prie Vištyčio ežero Pakrantės g., Vištyčio mstl., 4 vietos*. Vienkartinė prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
9.4. Teritorija Vištyčio mstl. prie valčių prieplaukos, 4 vietos*. Vienkartinė prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
9.5. „Gegužinvietė“ prie Vištyčio ežero, Čižiškių k., 2 vietos*. Vienkartinė prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
10. Pilviškių seniūnija  
10.1. Stoties ir Vasario 16-osios g. sankirta (naujai įrengtų viešųjų erdvių prieigos), Pilviškių mstl., 5 vietos*. Vienkartinė prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
10.2. Vasario 16-osios g., aikštė, Pilviškių mstl., 3 vietos*. Vienkartinė prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
10.3. Rausvės g., prie namo Nr. 6, Ramoniškių k., 3 vietos. Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
10.4. Ežero g., prie namo Nr. 2, Paežerių k., 3 vietos. Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
10.5. Bažnyčios g., aikštelė prie bažnyčios, Stirnėnų k., 2 vietos. Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
11. Virbalio seniūnija  
11.1. Kapų g., Virbalio m. (automobilių stovėjimo aikštelė prie civilinių kapinių), 30 vietų*. Vienkartinė prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.
12. Gižų seniūnija  
12.1. Liepų g. 1, Gižų k. (prie seniūnijos pastato esanti aikštelė), 1 vieta*. Vienkartinė prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

* vienkartinės prekybos vietos

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top