Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2021 m. birželio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Šiandien, birželio 25 dieną, nuotoliniu būdu įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu svarstyti ir priimti sprendimai 35 klausimais, tarp kurių patvirtintos švietimo įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitos, sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaita, naujos redakcijos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašas, patvirtinti vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatai, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai. Tradiciškai buvo pasveikinti birželio mėnesį gimtadienius šventę Tarybos nariai: Saulytis Kurtinaitis bei pats Savivaldybės meras Algirdas Neiberka.

Patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Ruošiamasi atnaujinti Pilviškių „Santakos“ gimnazijos sporto aikštyną

Taryba pritarė dalyvavimui Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo 2021–2024 m. programoje, atnaujinant Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos sporto aikštyną.

Šiuo metu mokykloje mokosi 559 mokiniai, sporto aikštynu naudojasi ne tik pačios gimnazijos moksleiviai, bet ir Vilkaviškio rajono sporto mokyklos, Vilkaviškio futbolo klubo „Šešupė“ugdytiniai, Pilviškių miestelio bendruomenė. Atnaujinus sporto aikštyną, bus sudarytos sąlygos mokiniams ir bendruomenės nariams dar aktyviau dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje.

Planuojamas atnaujinimo darbų biudžetas sudarys apie 290 000 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšos sudarys apie 232 000 Eur (apie 80 proc.), Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos apie 58 000 Eur (apie 20 proc.). Tačiau detalus projekto biudžetas paaiškės parengus techninę dokumentaciją ir įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022– 2024 metai.

Bus rekonstruojami melioracijos statiniai

Siekiant padidinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą, buvo pritarta projekto „Vilkaviškio rajono Serdokų ir Keturvalakių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui.

Projektą planuojama įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama Serdokų ir Keturvalakių kadastrinėse vietovėse rekonstruoti apie 10 km ilgio melioracijos griovių ir apie 50 ha plote rekonstruoti drenažą.

Projektą planuojama įgyvendinti – 2021–2023 metais.

Kitu Taryboje priimtu sprendimu pritarta, kad būtų įgyvendinamas Pagramdų kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ES struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamas projektas „Pagramdų kaimo MSNA nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgaliota pasirašyti Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su Pagramdų kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacija.

Įgyvendinus šį projektą, būtų pagerinta melioracijos statinių būklė Vilkaviškio rajone. Įvykdžius projektą bus rekonstruotos sausinimo sistemos, kurių bendras plotas iki 80 ha žemės ūkio naudmenų, rekonstruota iki 7 km drenažo rinktuvų, iki 9 km sausintuvų bei rekonstruota iki 2,5 km griovių.

Pirminės sveikatos priežiūros centrams perduoti pulsoksimetrai

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadai suteikus humanitarinę paramą – 1035 Creative Medical SP-20 pulsoksimetrus, jie buvo perduoti savivaldybėms. Taryba pritarė dvejiems sprendimams, kuriais pulsoksimetrai valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį perduoti – VšĮ Vilkaviškio bei Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centrams.

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centrui perduoti 9, o VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centrui – 3 pulsoksimetrai, kurie yra būtini pirminiam paciento būklės vertinimui.

Pulsoksimetrais yra matuojama paciento deguonies koncentracija kraujyje, o tai yra vienas pagrindinių rodiklių, priimant savalaikį sprendimą guldyti pacientą į ligoninę. Šie prietaisai medicinos darbuotojams padės efektyviau teikti paslaugas COVID-19 sergantiems pacientams, suvaldyti sergančių pacientų srautus, įvertinti jų sveikatos būklę bei suteikti būtiną pagalbą. Taip pat šie prietaisai šeimos gydytojams pagelbės geriau kontroliuoti sveikimo nuo COVID-19 ligos eigą, numatyti galimas komplikacijas ar valdyti liekamuosius ligos reiškinius, tokius kaip apsunkintas kvėpavimas ar ilgai išliekantis kosulys.

Pakeistos VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų paslaugų kainos

Pritarta sprendimui, kuriuo pakeistos viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų paslaugų kainos.

Padidinta GMP brigados budėjimo renginio, šventės metu (pagal sutartį su įstaiga ar organizacija) kaina, susidedanti iš dviejų dedamųjų: 29,21 Eur/val. budėjimas ir 0,51 Eur/km vykimas į renginį/iš renginio. Šiuo metu galiojantis kaina – 15,78/1 val. budėjimas ir 0,26 Eur/1km vykimas į renginį/iš renginio. Taip pat keičiama paciento pervežimo GMP automobiliu kaina, kurią siūloma nustatyti susidedančia iš dviejų dedamųjų: 14,61 Eur iškvietimas (naujai nustatoma) ir 0,41 Eur/km vykimas pas pacientą/iš paciento, šiuo metu galiojanti kaina -0,46 Eur/km bei iškvietimo kainos.

Kol kas nebus skaičiuojamas infrastruktūros mokestis

Priimtas sprendimas palikti galioti Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką, lygią nuliui, ir nerinkti mokesčių už Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimą, iki atskiro Savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo bus nustatomi Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai ir kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarka.

Patvirtintos prekybos ar paslaugų teikimo viešosios vietos

Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Viešųjų vietų, kuriose vykdoma prekyba ir teikiamos paslaugos, sąrašas. Nustatytos viešosios vietose, kuriose bus leidžiama prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Bent po kelias vietas prekybai ar paslaugų teikimui numatyta kiekvienoje seniūnijoje. Konkrečios vietos nurodytos ir mieste.

Vilkaviškio mieste tokių vietų nemažai, tarp jų – J. Basanavičiaus aikštės prieigos, Vilkaviškio miesto rekreacinė teritorija prie Šeimenos upės, Miesto sodo teritorija, Vilkaviškio kultūros centro erdvės, teritorija prie Vytauto g. bei tilto Gedimino g., Vilkaviškio miesto pliažo teritorijoje, Vilkaviškio jachtklubo „Škvalas“ ir šalia esanti teritorija bei kt.

Įsigaliojus naujai tvarkai atsiras daugiau aiškumo – pageidaujantys įsigyti leidimą prekybai ar paslaugų teikimui asmenys turės galimybę iš anksto žinoti ir planuoti, kurioje viešojoje vietoje galima vykdyti tokią veiklą.

Svarbu pabrėžti, kad Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius atskiru Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektu pateiks Savivaldybės Tarybai tvirtinti prekybos ar paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje viešųjų vietų schemas.

Padidinta kompensacija už individualių buitinių nuotekų įrengimą

Patvirtintas sprendimo projektas, kuriuo pakeistas Vilkaviškio rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas.

Paaiškėjus prie paraiškos pridedamų dokumentų kainai (dokumentai statybos leidimui gauti kainuoja apie 550 eurų, o savivaldybės kompensacija galima iki 700 eurų), gyventojai atsisako per mažos kompensacijos kaip nereikšmingos, toliau teršia aplinką netvarkydami buitinių nuotekų arba įsirenginėja įrenginius savavališkai ir galimai netvarkingai. Todėl buvo priimtas sprendimas padidinti daliniam kompensavimui numatytas išmokas: individualių namų savininkams bus kompensuojama iki 50 procentų įrenginių ir jų įrengimo vertės, bet ne daugiau  1200,00 Eur., o dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams – iki 50 procentų įrenginių ir jų įrengimo vertės, bet ne daugiau kaip 850 Eur vienam butui.

Šiuo sprendimu siekiama mažinti Vilkaviškio rajono aplinkos taršą bei finansinę naštą gyventojams, kurie ruošiasi teikti paraiškas dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo.

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top