Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie 2020 m. lapkričio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Šiandien, lapkričio 27 dieną, nuotoliniu būdu įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 30 klausimų – pakeistas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžetas, patvirtintas Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašas, pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019– 2021 metų strateginio veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitai, priimti spendimai dėl turto perdavimo, atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio bei kiti sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdžio pradžioje Savivaldybės meras Algirdas Neiberka nenusižengė tradicijai ir pasveikino gimtadienius šventusius tarybos narius. Vėliau, patvirtinus darbotvarkę, buvo pradėti svarstymai.

Pasibaigus posėdžiui Meras informavo, kad kitas tarybos posėdis vyks ne kaip įprastai paskutinįjį mėnesio penktadienį, bet savaitę prieš didžiąsias metų šventes – gruodžio 18 d.

 

Pritarta projekto įgyvendinimui

Siekiant skatinti kaimo bendruomenes ir kitas kaime veikiančias organizacijas užsiimti veiklomis, prisidedančiomis prie pagalbos neįgaliesiems, vienišiems, pagyvenusiems, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, užtikrinant visapusišką šių grupių asmenų integraciją, Tarybos nariai pritarė Sūdavos kaimo bendruomenės projektui „Socialinės paslaugos kaimo gyventojams“ ir dalinio finansavimo skyrimui projekto įgyvendinimui.

Įgyvendinant šį projektą planuojama įsigyti skalbimo ir džiovinimo mašinas, virtuvinį komplektą, konvekcinę krosnį, indaplovę, termodėžes, taip pat mobilias termomasažines lovas, limfodrenažinius masažuoklius, bioptrono lempas.

Numatyta, kad savanoriai teiks drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugas surinkdami skalbinius ir juos grąžindami užsakovams. Įrengtoje bendruomenės namų virtuvėje savanoriai pagal poreikį Klausučių ir Šeimenos seniūnijų vienišiams, sunkiai besiverčiantiems ir socialinę riziką patiriantiems žmonėms gamins šiltą maistą ir jį išvežios. Maistas būtų gaminamas iš „Maisto banko“ teikiamų maisto produktų bei planuojama sudarytį sutartį su vietos ūkininku, kuris tiektų daržoves. Mobilias kūno masažo ir šviesos terapijos procedūras pagal specialistų skirtas rekomendacijas atliks VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro Alvito ir Arminų medicinos punktų darbuotojos.

Numatomas projekto įgyvendinimo terminas 2020–2021 m. Projekto vertė – 22 190,91 eurų, ES lėšos sudarys 17 752,73 eurų (85 proc.), Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudarytų 4 438,18 eurų (20 proc.).

 

Panaikintas draudimas renginių ir švenčių laikotarpiu kabinti elektros lempučių girliandas ant medžių

Taryboje patvirtintas sprendimo projektas, kuriuo pakeistas Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių papunktis, kuris draudžia ant medžių kabinti lempučių girliandas.

Dėl šio draudimo buvo kreiptasi į LR aplinkos ministerijos atsakingus asmenis ir gautas patvirtinimas, kad LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. Nr. D1-62 patvirtintuose Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdiniuose reglamentuose numatytas draudimas kabinti ant medžių elektros lempučių girliandas, kuris perkeltas ir į Savivaldybės Taisykles, buvo apsaugoti želdinius nuo ilgalaikio šiluminio elektros lempučių poveikio. Atsižvelgiant į tai, kad po Reglamento patvirtinimo praėjo nemažai laiko ir dabar vartojamos ne kaitrinės, o LED lemputės, manoma, kad šis Reglamentuose numatytas draudimas iš dalies netenka aktualumo. Trumpalaikis LED elektros lempučių girliandų kabinimas šventiniu laikotarpiu pritvirtinant saugiu būdu, nežalojant želdinių, nesukelia želdiniams neigiamo poveikio ir negalėtų būti traktuojama kaip Reglamento nuostatų pažeidimas.

Dėl šio tarybos posėdžio metu pakeisto papunkčio buvo atlikta Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos narių apklausa, kurios metu visi komisijos nariai pritarė laikinam girliandų ant medžių kabinimui.

 

Patvirtinti nauji stebėtojų tarybos nariai

Pagal LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnį asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo turėti patariamuosius organus – Stebėtojų tarybas, kurios užtikrintų jų veiklos viešumą. Pasibaigus penkerių metų VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Vilkaviškio ligoninės stebėtojų  tarybų kadencijai ir pasikeitus teisiniam reglamentavimui taryboje buvo pritarta sprendimui sudaryti naujos sudėties šių įstaigų stebėtojų tarybas.

Penkių metų laikotarpiui VŠĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą sudarys:

Vilija Ramanauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Rita Košubienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė, viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Eglė Kazakevičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovė;

Rima Simanavičienė, „LIONS“ klubo narė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovė;

Romualdas Katilius, viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirtas asmuo.

Penkių metų laikotarpiui VŠĮ Vilkaviškio ligoninės stebėtojų tarybą sudarys:

Regina Dženkauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Vilma Kolpakovienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja, viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovė;

Algirdas Pilipavičius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Vilkaviškio rajono skyriaus narys, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovas;

Laimutė Mockeliūnaitė, viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vyresnioji slaugos administratorė, įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirtas asmuo.

Penkių metų laikotarpiui VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro tarybą sudarys:

Nijolė Karnickienė, viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Jūratė Misevičienė, viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Aušra Šukaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovė;

Robertas Mickevičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovas;

Tomas Kudelis, įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirtas asmuo.

 

Pritarta saulės fotovoltinių elektrinių įrengimui

Vilkaviškio rajono savivaldybėje siekiama didinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą visuomeninės paskirties pastatuose, prisidedant prie klimato kaitos mažinimo. Taryba pritarė sprendimų projektams, kuriais bus siekiama gauti finansinę paramą saulės fotovoltinių elektrinių įrengimui. Projektus planuojama įgyvendinti pagal klimato kaitos specialiąją programą.

Įgyvendinant projektus planuojama ant Gražiškių gimnazijos pastato stogo įrengti 29,925 kWp galios fotovoltinę elektrinę, taip pat ant Gražiškių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus pastato stogo įrengti 24,885 kWp galios fotovoltinę elektrinę. Kitu projektu ant Virbalio pagrindinės mokyklos pastato stogo planuojama įrengti 33,075 kWp galios fotovoltinę elektrinę, taip pat ant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei pradinių klasių pastato stogo įrengti 13,860 kWp galios fotovoltinę elektrinę.

Taryba pritarė, jog prie projektų įgyvendinimo iš Savivaldybės biudžeto būtų skiriama ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti Projektų išlaidų bei būtų užtikrintas netinkamų finansuoti, tačiau Projektams įgyvendinti būtinų, išlaidų padengimas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurių nepadengia Projektams skiriama parama. Atsakingais už projekto veiklų įgyvendinimą Taryba paskyrė minėtų įstaigų vadovus.

 

Patvirtinti nauji įstaigų, organizacijų nuostatai

Tarybos posėdyje pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai. Esminiai nuostatų pasikeitimai – nuo šiol, laikantis principo, ne daugiau kaip ½ šios tarybos narių sudaro Vilkaviškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip ½ tarybos narių sudaro Vilkaviškio rajono bendruomenių sąjungos deleguoti nariai. Taip pat išplėstas savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos viešinimas. Visuomenei bus pateikiama išsamesnė informacija apie tarybos veiklą (veiklos planai, posėdžių darbotvarkė, posėdžių protokolai ir kt. informacija).

Tarybos nariai pritarė ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro nuostatų pakeitimui. Poreikis juos atnaujinti atsirado įstaigai pradėjus teikti mobilaus darbo su jaunimu paslaugas Vilkaviškio rajone.

 

Pritarta viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro likvidavimui

Savivaldybės taryboje 2019 m. lapkričio 27 d. buvo priimtas sprendimas „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalininko teisių“, kuriuo buvo nuspręsta siūlyti neatlygintinai perimti Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalininko teises (toliau – dalininko teisės).

Atsižvelgus į tai, kad norinčių neatlygintinai perimti dalininko teises neatsirado, tarybos nariai pritarė teisės aktų nustatyta tvarka likviduoti viešąją įstaigą Nemuno euroregiono Marijampolės biurą bei įgaliojo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorių dalyvauti VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro visuotiniame dalininkų susirinkime, turint vieno balso teisę, iki įgaliojimo atskiro atšaukimo ir balsuoti „už“ dėl įstaigos likvidavimo, įstaigos likvidatoriaus skyrimo, kitais klausimais, susijusiais su įstaigos likvidavimu, likvidatoriaus skyrimu, įstaigos turtu.

Analogiškus tarybos sprendimus jau yra priėmusios Šakių rajono savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Alytaus miesto savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės tarybos.

 

Karantino metu nevedant vaiko į darželį nebus skaičiuojamas mokestis už maitinimą

Karantino metu atsirado būtinybė pakoreguoti fiksuoto mokesčio nustatymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, todėl Tarybos posėdyje priimtas sprendimas paskelbto karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos Lietuvos Respublikoje ar Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje metu nevedant vaiko į darželį neskaičiuoti mokesčio už maitinimą.

 

Dar vieną rajono mokyklą pasieks geltonasis autobusiukas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija savivaldybėms perduos 40 naujų geltonųjų „Mercedes-Benz“ markės autobusų, kurie dar lapkričio mėnesį pasieks 40 savivaldybių mokyklas.

Vilkaviškio rajono savivaldybei skirtas vienas mokyklinis autobusiukas, todėl Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl sutikimo perimti jį Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perduoti jį valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinei mokyklai.

Autobusiukas mokyklai skirtas vežioti kaimuose ir miesteliuose toliau kaip trys kilometrai nuo mokyklos gyvenančius, pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius, kurie 2018–2020 metais turėjo pakeisti mokyklą dėl jos reorganizavimo, likvidavimo ar vidaus struktūros pertvarkos.

Visuose 19-os vietų mokykliniuose autobusuose dėl mokinių saugumo įrengti variklio užvedimą blokuojantys alkotesteriai, dėl patogumo – sumontuotos pneumatinės važiuoklės, geresnės oro cirkuliavimo ir šildymo sistemos.

 

Patvirtintos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos Kybartų socialinių paslaugų centre

Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos be tėvų globos likusiems vaikams. Įgyvendinant Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams 2017–2020 metų veiksmų planą buvo įkurti treji bendruomeniniai vaikų globos namai. Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose globos namuose 2018 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimu Nr. B-TS-1106 „Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų bendruomeniniuose vaikų globos namuose patvirtinimo“ buvo patvirtinta vieno vaiko išlaikymo kaina 998 Eur per mėnesį, kuri iki šiol nebuvo pakeista.

Tarybos posėdyje atsižvelgus į tai, kad išaugus darbuotojų atlyginimų koeficientams ir baziniam pareiginės algos (atlyginimo) dydžiui išaugo vieno vaiko išlaikymo kaštai, buvo priimtas sprendimas padidinti 2018 metais nustatytą vaiko išlaikymo kainą. Nustatyta ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kaina – 1600 Eur per mėnesį. Patvirtinus sprendimo projekte pateiktą kainą, bendruomeniniai vaikų globos namai turės pakankamai lėšų socialinei globai be tėvų globos likusiam vaikui teikti.

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top