Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie parengtus Pėsčiųjų tako naujos statybos Vištyčio mstl., Vilkaviškio raj. sav. projekto projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Pėsčiųjų tako naujos statybos Vištyčio mstl., Vilkaviškio raj. sav. projekto projektiniai pasiūlymai.

  1. Statinių statybvietės adresas

      Vištyčio ežero pakrantė, Vištyčio miestelis, Vilkaviškio raj. sav.

2.  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

Pėsčiųjų takas – 12. Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai;

Tako apšvietimas – 9.6. Inžineriniai tinklai: elektros tinklai

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

      UAB „URBAN LINE“ projekto koordinatorė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė; el. paštas: ausrine.geciene@urbanline.lt, tel. 8 655 65381;

  1. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)

      UAB „URBAN LINE“ Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: info@urbanline.lt; tel. 8 655 65381;

  1. Užsakovas (Statytojas)

      Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis; el. paštas: savivaldybe@vilkaviskis.lt,  tel.  8 342 60062;

  1. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
  • Iki 2021-02-24 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. telefonu 8 655 65381 arba paštu: ausrine.geciene@urbanline.lt;
  • Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje (vilkaviskis.lt – Administracija – Veiklos-sritys – Teritorijų planavimas – Skelbimai).
  1. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-02-24 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. telefonu 8 655 65381 arba el. paštu ausrine.geciene@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu.

  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

Viešasis svarstymas su visuomene vyks nuotoliniu būdu 2021-02-24 d. 17:15 – 18:15 val.

Viešasis susirinkimas įvyks MCTeams platformoje. Nuoroda prisijungimui: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg0NjJhOGUtYzdhOS00M2Q1LTk5ZWItMDZiNWUyYmFiMmM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%22c69c07b1-c6c7-4f3e-b5c8-0687672c7872%22%7d

Išmaniuoju įrenginiu nuskaitę šį QR kodą, prisijungsite prie susirinkimo

PRIDEDAMA:

Projektiniai pasiūlymai

Brėžiniai

Pasidalinkite

Scroll to Top