Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Druskininkuose vyko Interreg V-A Lietuva-Lenkija programos renginys „Back to the future“

Vakar Druskininkuose vyko Interreg V-A Lietuva-Lenkija programos renginys „Back to the future“ („Atgal į ateitį“). Renginio metu buvo apžvelgtas 2014–2020 m. programos įgyvendinimas bei pristatyta būsimojo finansavimo periodo 2021–2027 m. programa, kuri, anot Jungtinio techninio sekretoriato atstovų, turėtų startuoti dar šiais metais.

Renginio metu taip pat vyko projektų apdovanojimai. Norime pasidžiaugti, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų kultūros centro kartu su partneriais, Kowale Oleckie seniūnija (gmina), įgyvendintas projektas Nr. LT-PL-4R-326 „Unified Culture – open door, minds and hearts“ („Vienijanti kultūra – atviros durys, mintys ir širdys“) pelnė apdovanojimą kaip sėkmingiausias naujokų įgyvendintas projektas („For successful start of newcomers“).

Remiantis abiejų regionų ypatybėmis, gamtiniu bei kultūriniu paveldu, pagrindinis dėmesys įgyvendinant projektą buvo skiriamas kultūros paveldui, kurio tikslas – tarpvalstybinio turizmo, orientuoto į kultūrą, plėtojimas. Šie tikslai buvo pasiekti inicijuojant bendrus kultūrinius renginius Lietuvoje ir Lenkijoje. Į minkštąsias veiklas įsitraukė ne tik Kybartų ir Kowale Oleckie kultūros centrų darbuotojai, bet ir bendruomenės, švietimo įstaigos, vietos gyventojai. Bendrai įvertinus visas regionuose vykusias veiklas, jose dalyvavo 770 įvairaus amžiaus žmonių – vaikai, jaunimas, suaugusieji.

Daug dėmesio ir pastangų skirta abiejų projekte dalyvaujančių kultūros centrų infrastruktūros gerinimui – patalpų atnaujinimui, naujos, funkcionalios ir jaunajai kartai patrauklios įrangos įsigijimui. Kybartų kultūros centre atlikti salės, scenos remonto darbai, įsigyta moderni scenos mechanika, vaizdo, garso, šviesos įranga, scenos ir salės langų užuolaidos.

Bendras projekto biudžetas: 768 108,70 Eur,

Iš jų Europos regioninės plėtros fondo  dalis – 652 892,38 Eur.

Kybartų kultūros centrui tenkanti paramos dalis – 406 620,35 Eur.

Vilkaviškio rajono savivaldybės indėlis – 60 993,06 Eur.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top