Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Dėl vidutinio geriamojo vandens suvartojamo kiekio

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4 punktu, UAB „Vilkaviškio vandenys“ apskaičiavo ir direktoriaus 2022 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V – 2 „Dėl vidutinio geriamojo vandens suvartojimo kiekio patvirtinimo“, patvirtino vidutinį Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 2,05 mgyventojui per mėnesį. Taikomas nustatytas kiekis įsigalioja 2022 m. vasario 1 d.

Vidutinio suvartojamojo vandens kiekio taikymo atvejai:

  1. Jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaito prietaiso, tokiu atveju vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal nustatytą vidutinį suvartotą geriamojo vandens kiekį, t .y. 2,05 mgyventojui per mėnesį.
  2. Jei vartotojo patalpose įrengtas vandens skaitiklis ne dėl vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis) bendrovę apie šį gedimą, suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis (kol bus įrengtas ar pakeistas vandens apskaitos prietaisas) nustatomas pagal vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį t. y. 2,05 m3gyventojui per mėnesį.
  3. Jei vartotojais atsisako įsileisti UAB „Vilkaviškio vandenys“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t. y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado techninę būklę, LR teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įsileisti dienos (atsisakymo įsileisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įsileisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis – 2,05 m3gyventojui per mėnesį padauginamas iš koeficiento 2. Tokiu būdų suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai.

UAB „Vilkaviškio vandenys“

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top