Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Dėl Užbalių vandenvietės veiklos sustabdymo

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Kauno departamentas 2020-09-16 paėmė planinį Užbalių vandenvietės tiekimo geriamojo vandens mėginį iš vidaus vartojimo čiaupo Karalkrėslio g. 15, Užbaliai, Vilkaviškio r. Gautas Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto tyrimų protokolas Nr. 1-20/20978/1 CH, 2020-09-25, kuriame pateikta tyrimų rezultatų vertinimo išvada, kad tirtame mėginyje arseno kiekis (17,3+2,5µg/l) neatitinka Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ , patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ nustatytos ribinės rodiklio vertės 10 µg/l.

Arseno atsiradimo geriamajame vandenyje priežastys nežinomos, kadangi 2019 ir 2020 metais atliktuose vandens tyrimuose arseno kiekis neviršijo leistinos normos.

Priimtas sprendimas, kad vanduo laikinai negali būti naudojamas maistui, vandenį leidžiama naudoti tik buitinėms reikmėms. Gyventojai apie tai informuoti pasirašytinai. Jiems 5 litrų talpos buteliai yra pristatomi į Užbalių gaisrinės patalpas, iš kurių vandenį jie gali pasiimti jiems patogiu metu.

VMVT apie gautus arseno tyrimų rezultatus Užbaliuose informavo Aplinkos ministeriją ir Lietuvos geologijos tarnybą, kad specialistai aiškintųsi tikrąsias jo atsiradimo priežastis.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top