Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Dėl profesinės rizikos įstaigoje vertinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – Įstatymas) 27 straipsnio 5 dalimi, 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 patvirtino Pavojingų darbų sąrašą, į kurį įtrauktas ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, savivaldybių seniūnijų, savivaldybių administracijų socialinės paramos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, socialinių paslaugų įstaigų socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų padėjėjų, dirbančių su šeimomis ar asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, bei asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų, darbas.

Pažymėtina, kad minėtų darbuotojų darbas yra susijęs su profesine rizika, todėl siekiant ją sumažinti ar jos išvengti, darbdaviui yra ypač svarbu atlikti darbo vietos profesinės rizikos vertinimą (Įstatymo 25 str. 2 p.) ir atsižvelgiant į vertinimo rezultatus,  nustatyti darbo tvarką ir procedūras bei užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Profesinės rizikos vertinimas atliekamas vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961.

Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdama palengvinti smulkioms ir vidutinėms įmonėms įgyvendinti teisės aktų reikalavimus ir bendradarbiaudama su Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, dalyvauja OiRA (interaktyvus internetinis rizikos vertinimas) projekte. Internetinė interaktyvi rizikos vertinimo OiRA priemonė yra skirta darbdaviams, kurie nėra darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertai, padedanti atlikti profesinės rizikos vertinimą: nustatyti esamus ar galimus rizikos veiksnius darbo vietose, įvertinti rizikos lygį, pasirinkti prevencines priemones rizikai pašalinti ar sumažinti, o po to parengti reikiamą rizikos vertinimo dokumentaciją.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2019 m. gruodžio 17 d. Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto puslapyje yra paskelbta OiRA priemonė, skirta socialiniams darbuotojams. OiRA priemonė socialinių paslaugų srities darbuotojams parengta įgyvendinant Nacionalinį darbuotojų saugos ir sveikatos 2017-2021 metų veiksmų planą.

Kviečiame socialines paslaugas teikiančias įstaigas pasinaudoti OiRA priemone atliekant profesinės rizikos vertinimą.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top